Kd-politikern Lennart Sacrédeus undrar vilket ansvar staten har inom arbetsmiljöområdet när skogsarbetare skadas av björnangrepp. 
Kd-politikern Lennart Sacrédeus undrar vilket ansvar staten har inom arbetsmiljöområdet när skogsarbetare skadas av björnangrepp. 

Björnattack blir fråga för minister

Kristdemokraten Lennart Sacrédeus från Mora vill veta vad arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) tänker göra för de personer som angrips och skadas av vilt i sin yrkesutövning. Johnny Smedberg blev riven av en björn förra vintern när han arbetade med röjning i skogen och var nära att förlora sin arm.

Han har ansökt om skadestånd på 300 000 kronor, men länsstyrelsen i Dalarna vill bara ge ersättning med 9 000 kronor för utlägg som Smedberg gjort.
Riksdagsledamoten Lennart Sacrédeus tycker att Smedberg borde få bättre ersättning.
– Svenska staten, Naturvårdsverket och länsstyrelsen i Dalarnas län måste ta ansvar när vi som politiker bestämt hur rovdjursstammen ska se ut och utvecklas, fastslår kd-politikern.

Björn och varg på ”arbetsplatsen”
– Att ha björn och varg som rör sig på ”arbetsplatsen” är en verklighet få av oss skulle finna behaglig. I takt med att antalet vilt ökar, och även vargen etablerar sig i vårt land, innebär det att arbetsmiljön förändras för vissa yrkesgrupper, konstaterar Lennart Sacrédeus.
När det blir direkt livshotande angrepp måste staten ta ansvar, anser kd-ledamoten. Han har ställt en skriftlig fråga till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin:
– Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder inom arbetsmiljöområdet för dem som angrips och skadas av vilt i sin yrkesutövning? undrar han.