Foto: Shutterstock 48 björnar fick skjutas i Dalarnas sex jaktområden. Den sista fälldes i går och licensjakten avlystes.

Björnjakten avlyst i Dalarna och Gävleborg

Licensjakten på björn i Gävleborg avlyses efter att samtliga 120 tilldelade björnar har fällts. I Dalarna stoppades jakten under gårdagen då den 48.e björnen fälldes.

I Gävleborgs län delades licensjakten på björn upp i östra och västra jaktområdena. I väster var tilldelningen 100 djur och där avlystes jakten den 28 augusti då kvoten fyllts.

Till klockan tio

I det östra jaktområdet pågick jakten till klockan tio i dag. Då fälldes björn nummer 20 i området och licensjakten avlystes i hela länet.

I Dalarna fälldes den sista av 48 tilldelade björnar under gårdagen.

”Gott samarbete”

– Från länsstyrelsens sida är vi nöjda med genomförandet av björnjakten, säger Caroline Dickson, enhetschef för enheten för vilt på länsstyrelsen i Dalarnas län.

Hon tillägger:

– Det har varit ett gott samarbete mellan jägare, polis och länsstyrelse.