De föräldralösa björnungarna utanför Dalfors kan bli omhändertagna av Orsa Björnpark. Annars riskerar de att dö.
De föräldralösa björnungarna utanför Dalfors kan bli omhändertagna av Orsa Björnpark. Annars riskerar de att dö.

Björnungar kan hamna i Orsa

Naturvårdsverket har nu gett klartecken för att låta björnparken i Orsa Grönklitt ta hand om de båda ensamma björnungarna som håller till omkring Dalfors, öster om Furudal i Dalarna.

De båda björnungarnas öde har engagerat många boende i Dalfors och namnlistor har lagts ut för att de båda björnarna ska få komma till björnparken i Orsa. Björnungarna har setts flera gånger på nära håll, i något fall bara på några meters håll, av befolkningen i Dalfors.
Både länsstyrelsen och björnexperten Kenneth Ekvall har bedömt att ungarnas chanser att överleva vintern är ganska små.
Ekvall har också påpekat att björnparkernas inavlade björnar bör fasas ut till förmån för björnar med en genetiskt sammansättning som överensstämmer med den vilda björnpopulationen. Björnungarna vore alltså ett värdefullt tillskott.

Flera beslut behövs
Klartecknet för att björnparken ska få ta hand om björnungarna är bara första steget i en byråkratisk process. Enligt Dalarnas Tidningar behövs nu en skyddsjaktsansökan hos länsstyrelsen från exempelvis de boende i Dalfors. När länsstyrelsen beslutat om att skyddsjakten ska ske och att det är frågan om att fånga in björnarna kan det även behövas tillstånd från Jordbruksverket.
Det är oklart varifrån de båda björnungarna kommer, men det finns misstankar om att de kan ha blivit föräldralösa under jakten. Bara någon mil österut fälldes en ensam björnhona som dock senare visade sig ha mjölk i juvren. Ensamma björnungar löper dessutom stor risk att bli dödade av vuxna hanbjörnar.