I morgon börjar jaktsäsongen på allvar med bland annat bockjakt. Men det är även premiär för ett nytt oklart rättsläge, där jägare kan anklagas för förberedelse till grovt jaktbrott. Ingen vet hur den nya lagen ska tolkas.
Foto: Dewayne Flowers/Shutterstock.com I morgon börjar jaktsäsongen på allvar med bland annat bockjakt. Men det är även premiär för ett nytt oklart rättsläge, där jägare kan anklagas för förberedelse till grovt jaktbrott. Ingen vet hur den nya lagen ska tolkas.

Blir du misstänkt på bockjakten?

Blir du misstänkt för jaktbrott på bockjakten i morgon? När jaktsäsongen börjar är rättsosäkerheten för landets jägare större än vanligt. Ingen vet hur den nya lagstiftningen om kriminalisering av förberedelse till grovt jaktbrott ska tolkas.

– Lagen har skapat en mängd gråzoner. Som jägare måste man ha en möjlighet att kunna förstå och tolka lagstiftningen.
Det säger Ulf Kallin, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas riksförbund.
I våras skrev han, för Jägarnas Riksförbunds räkning, till justitiedepartementet för att få ett förtydligande av vad den nya lagstiftningen egentligen innebär. Men ännu har han inte fått något svar.

Försökt få klarhet
Jakt & Jägare har försökt få någon klarhet i hur lagstiftaren egentligen menar då själva lagtexten bara berättar att förberedelse och försök till grovt jaktbrott är förbjudet.
Vanligtvis finns en utredning och förarbeten till en ny lag men enligt Jacob Wickman, biträdande enhetschef på miljödepartementets rättssekretariat, så finns det bara en så kallad departementsskrivelse och en proposition (regeringsförslag) som ligger till grund för den nya lagen.
Det här gör det närmast omöjligt att förstå hur lagen ska tolkas.

”Ingen vet”
– Jag har suttit med jurister och representanter från så väl myndigheter som andra organisationer och diskuterat det här men ingen vet hur lagstiftningen ska tolkas, säger Ulf Kallin.
I den statliga utredningen ”Rovdjuren och deras förvaltning” från 2007 finns dock förslaget om kriminalisering med och utredaren tar där några exempel på hur man ska motverka ”förberedelse till grovt jaktbrott”.
Enligt utredare är det ett starkt indicium på att jaktbrott planeras om någon skulle ”.. medföra vapen i terrängen på motordrivet fordon utan dispens, när det inte föreligger allmän jakttid eller att medföra vapen som inte är avsett för den typ av jakt som för tillfället är tillåten..”

”Tror domstolen mig”
– Om jag åker till min jaktstuga över midsommar och har med mig min studsare eller ett hagelvapen för att övningsskjuta. Kan jag då åka dit för förberedelse till grovt jaktbrott? Det är ju inte förbjudet att övningsskjuta. Men kommer en domstol att tro mig? undrar Ulf Kallin.
– Och hur blir det om jag har en drilling med mig med en klass 1-pipa och är ute för att jaga hare? undrar Ulf Kallin.
I utredningen påpekar utredaren att det endast är tillåtet med husrannsakan om det finns fängelse i straffskalan.

Kan göra husrannsakan
Före lagändringen kunde därför polisen endast kontrollera ”jaktstugor, förvaringsställen, bilar, lastutrymmet på en skoter eller skoterns släp vid misstanke om ett fullbordat jaktbrott”.
Men med lagändringen kan polisen nu göra husrannsakan vid misstanke om förberedelse till grovt jaktbrott.
– Om jag bor i ett vargrevir och varit och övningsskjutit och på hemvägen kör en omväg och blir stoppad av polisen. Kan de då besluta om husrannsakan i bilen och jag sedan blir dömd för förberedelsen till grovt jaktbrott? undrar Ulf Kallin.

Telefonen kan avlyssnas
Enligt utredaren gäller samma sak vid telefonavlyssning som tidigare endast fick tillgripas vid misstanke om fullbordat grovt jaktbrott. Nu räcker det med misstanken om förberedelse.
– Det finns inget försvar för jaktbrott, men jägarna måste ha en möjlighet att förstå lagstiftningen. Som det nu är har vi infört omvänd bevisföring när det gäller jägarkåren. En jägare måste bevisa sin oskuld istället för det gängse att åklagaren ska bevisa hans skuld, säger Ulf Kallin.