På vildsvinsmässan kunde besökarna se trikiner i mikroskop. Genom att hjälpa forskningen kan jägarna få hjälp med att finansiera trikinproven.
Foto: Dan Törnström På vildsvinsmässan kunde besökarna se trikiner i mikroskop. Genom att hjälpa forskningen kan jägarna få hjälp med att finansiera trikinproven.

Blodprov på vildsvin finansierar trikinprover

Den som skjuter många vildsvin får en hel del kostnader för trikinundersökningar av köttet. Men det finns en lösning på problemet: Skicka in blodprov från skjutna vildsvin, så finansierar de trikinproverna. Och så gör man forskningen en tjänst.

Allt vildsvinskött måste undersökas. Detta eftersom smitta av trikiner till och med kan leda till dödsfall hos människor. Det kostar 156 kronor att få ett trikinprov analyserat vid StatensVeterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Uppsala.
Samtidigt betalar SVA 200 kronor i ersättning till den som skickar in ett blodprov taget på vildsvin.

Smittar tamdjur
− Vi tittar efter svinpest och PRRS eftersom de sjukdomarna sprids av vildsvin och smittar till tamsvinsbesättningar, berättar Gunilla Hallgren, veterinär vid SVA.
Senaste utbrottet av svinpest i Sverige var 1944. Det är en allvarligt sjukdom som inte sällan leder till döden för det djur som drabbats. PRRS ger andningsstörningar hos yngre grisar och reproduktionssvårigheter för äldre grisar.

Rent blod
− Vi vill ha blodprov från vildlevande vildsvin. Provet kan tas i samband med urtagning, ur hjärtat eller bukhålan. Men man ska inte ta sådant blod som man ser är förorenat. Det ska vara så rent som möjligt.
− Många ser det som att ersättningen för blodproven täcker kostnaderna för trikinprov. Men det är viktigt att framhålla att det kan komma att krävas skatt på de 200 kronor vi betalar ut – för ersättningen är specifiserad som lön, säger Gunilla Hallgren.

Norra Sverige
Hon efterlyser framförallt prover från Värmland och norra Sverige. Därifrån har Gunilla Hallgren och hennes kollegor få prover. Men prover från hela Sverige är som sagt välkomna.
Den som vill anmäla sig för att skicka blodprov kan skicka ett mail till SVA, adress: sva@sva.se.
− Då skickar vi provrör och allt som behövs för provtagningen, även svarskuvert. Viktigt i sammanhanget är att trikinprover och blodprover inte ska skickas i samma försändelse, säger Gunilla Hallgren.
Alla analyser av blodprov görs i slutet av året – den som skickar in ett prov kan alltså inte räkna med något snabbt besked om sjukdomar. Ersättningen för blodproven betalas ut två gånger per år.