FOTO: ERIK MANDRE/HENRIK LARSSON/SHUTTERSTOCK Fästingen, en illa omtyckt sjukdomsspridare.

Borreliabot inom räckhåll med ny dna-teknik

Effektivare borreliatester kan snart bli verklighet. Det är amerikanska forskare som lanserar en ny teknik för diagnostik som bygger på att man hittar bakteriens dna i patientens blod.

Jägare och andra personer som rör sig i skog och mark löper risk att smittas med fästingburna sjukdomar som borrelia.

Vita blodkroppar

I dag vilar testerna på att man finner antikroppar som produceras av de vita blodkropparna som en respons på infektion av borrelia.

Problemet är att man genom testerna inte kan skilja på pågående och tidigare infektion.

En ny metod

Men nu, skriver Veterinärmagazinet, har forskare vid Cornell University lanserat en ny metod som bygger på dna-baserad teknik som visat sig fungera på djur. I framtiden hoppas man kunna identifiera och bota borrelia hos människor med samma teknik.