Flygfoto från ett skogsbrandområde på marker som tillhör Holmen Skog. Nu har skogsbolaget kompenserat jägare som drabbats av sommarens bränder.
Foto: Holmen Skog AB Flygfoto från ett skogsbrandområde på marker som tillhör Holmen Skog. Nu har skogsbolaget kompenserat jägare som drabbats av sommarens bränder.

Branddrabbade jägare får ny jakt

Holmen Skog hade några av de större skogsbränderna i somras och har jobbat för att kompensera branddrabbade jägare som arrenderar jakt på bolagets eldhärjade marker.

Storsvedjevallens jaktklubb i Härjedalen har fått en jämförbar ersättningsmark tills vidare, skriver Holmen skog i ett pressmeddelande.
I princip hela Storsvedjevallens mark berördes av brandområdet i Lillåsen-Fågelsjö.

Slipper betala för jaktmarken
Jaktarrendatorerna på Kårböle viltvårdsområde, Stensjöåsens jaktlag och Långskogen-Gammelvallen får jaga utan avgift denna jaktsäsong.
Inför nästa jaktsäsong kommer Holmen Skog att göra en ny bedömning av läget för de branddrabbade jägarna.