Foto: Mostphotos Den eventuella nyttan med brunstuppehåll debatteras flitigt. Nu har Jämtlands och Västernorrlands län meddelat ett beslut som gäller för de kommande tre åren.

Brunstuppehåll under älgjakten i Jämtland och Västernorrland

Det blir brunstuppehåll i älgjakten under de kommande tre åren i Jämtland och Västernorrland. Från länsstyrelserna i Västerbotten, Norrbotten, Gävleborg och Dalarna har inget besked meddelats ännu.

I de län där älgjakten börjar den 1 september kan länsstyrelserna besluta om brunstuppehåll. Jämtland, Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten samt halva Gävleborg och Dalarna berörs.

Kommande år

I förra veckan kom beskedet från Västernorrlands län. Där gäller brunstuppehåll från den 26 september till och med den 9 oktober under de kommande tre åren.

I går gick också Jämtlands län ut med att man har beslutat om brunstuppehåll under samma period de kommande tre åren.

– Anledningen till att vi väntat är att förra årets beslut om brunstuppehåll överklagades till Naturvårdsverket. I går fick vi besked om att överklagan hade avslagits, säger Jerk Sjöberg, klövviltshandläggare på länsstyrelsen, till Jakt & Jägare.

Tagit ställning

Han påpekar att Viltförvaltningsdelegationens ledamöter har tagit ställning till förslaget.

– En övervägande del av ledamöterna är för ett uppehåll i jakttiden. Det gäller exempelvis de som representerar intresset för lokalt näringsliv och turism, jägarintresset och naturvårdsintresset.

– Men det finns andra ledamöter, exempelvis skogsnäringen, som även anser att ett uppehåll i jakttiden för älg försvårar målsättningarna gällande skador på skog, säger Jerk Sjöberg.

Inget uppehåll

I Västerbotten har man haft brunstuppehåll tidigare, men i Norrbotten har man gått motsatt väg och inte haft något uppehåll.

– Det har att göra med att det blir mörkt tidigare, hur de gör i år vet jag inte kommenterar Jerk Sjöberg.