Foto: Shutterstock Det blir brunstuppehåll olika datum de kommande tre åren i flera älgförvaltningsområden i Gävleborgs län.

Brunstuppehåll under älgjakten i norra Gävleborg

Länsstyrelsen i Gävleborgs län har beslutat om septemberjakt på älg och jaktuppehåll under älgarnas brunst i flera älgförvaltningsområden under de kommande tre jaktåren.

För älgförvaltningsområdena Ljusnan-Voxnan, Långvind, Ödmården och Öster Ljusnan får jakten starta den 1 september.

I älgförvaltningsområdena Ljusdal-Ramsjö, Ljusnan-Voxnan, Långvind, Norra Hälsingland, Strömsbruk, Ödmården och Öster Ljusnan ska det vara jaktuppehåll under älgarnas brunst dessa datum:

2022/2023: 26 september–7 oktober

2023/2024: 25 september–6 oktober

2024/2025: 23 september–4 oktober

Endast en helg

I sitt beslut redogör länsstyrelsen för hur datumen för brunstuppehållet bestämdes. Det vill säga att länsstyrelsen föreslog att det skulle infalla mellan samma datum samtliga tre jaktår.

Men efter att delegater som representerar skogsnäringen, jakt- och viltvård samt ägare och brukare av jordbruksmark i viltförvaltningsdelegationen inte ville att älgjakt skulle omöjliggöras under två helger justerades datumen.

I älgförvaltningsområdena i övriga delar av Gävleborgs län får jakt efter älg ske 8 oktober–31 januari.

Oregistrerad mark

Jakt efter älg på oregistrerad mark får bedrivas under fem dagar.

Jakttidens början ska vara densamma som den som gäller i det älgförvaltningsområde i vilken jakten ska ske.