Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) säger att man kommer att arbeta för ett svenskt undantag om ett förbud mot halvautomatiska vapen omfattar vapen för jaktändamål.
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) säger att man kommer att arbeta för ett svenskt undantag om ett förbud mot halvautomatiska vapen omfattar vapen för jaktändamål.

Bucht vill rädda halvautomater

Undantag i Sverige behövs från EU-direktiv

EU-kommissionens förslag om att förbjuda halvautomatiska vapen går till förhandling i ministerrådet nästa vecka. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) menar att Sverige kommer att arbeta för ett undantag, skriver SR P4 Norrbotten.

EU-kommissionen föreslår att vissa typer av halvautomatiska vapen ska förbjudas. Formuleringarna är inte helt lätt att tolka och därmed förstå vilka vapen som avses, men en kvalificerad tolkning är att halvautomater ”som kan rymma många skott” ska förbjudas. Huruvida det drabbar halvautomatiska vapen för jaktändamål är inte utrett.

”Kommer jobba för ett undantag”
Om det skulle vara så att halvautomatiska jaktvapen omfattas av förbudet så menar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) att Sverige kommer att arbeta för ett undantag. Han menar också att det vore vansinnigt att jaktvapen kommer att omfattas av förbudet.
– Vi har sagt att detta är inte något som vi kan införa i Sverige, och här jobbar vi tillsammans med Finland som har samma syn, att vi måste ha ett undantag. De här vapnen som är legala hos jägarna, de är inte vapen som kommer några terrorister till del, säger han till Sveriges Radio P4 Norrbotten.