Jägarna i Ängelsbergs jaktlag hittade en ihjälskjuten åttataggare på sina marker. 
Jägarna i Ängelsbergs jaktlag hittade en ihjälskjuten åttataggare på sina marker. 

Bukskjuten åttataggare hittad död utanför Fagersta

Jägarna i Ängelsbergs jaktlag utanför Fagersta hittade en stor åttataggare död alldeles invid sin samlingsplats. Den var skjuten med tre skott – ett i käken och två i buken. Ordföranden i älgskötselområdet, Björn Örtenblad, är nu inne på att göra en polisanmälan. 

– Vi sköt ingen älg under ordinarie älgjaktsveckan. Därför provade vi igen i månadsskiftet oktober-november. Hundföraren släppte hunden men ropade ganska snabbt att det inte gick att fortsätta. När vi återsamlades visade det sig att hunden hittat en död åttataggare bara 50 meter från samlingsplatsen, berättar jägaren Mats Israelsson. 
Som älgen låg från början kunde Mats Israelsson och hans jaktkamrater konstatera att älgen hade ett utgångshål i buken. Man avlägsnade hår och hittade det. Den stora tjuren var också skjuten med ett skott som gått in i käken och ut genom vänster öga. 

Två bukskott
När man vände på älgen visade det sig att den var skjuten med två bukskott. 
– Det är väldigt tråkigt. Det är inte så ofta vi ser så stora och granna tjurar, det är mest pinntjurar här. Och så slutar det så för en så pass fin tjur, säger Mats Israelsson. 
Ordföranden i älgskötselområdet, Björn Örtenblad, har fått rapport om den döda älgen men ännu har ingen polisanmälan gjorts. 
– De lovade att återkomma när de vänt på älgen och tittat närmare på den, men jag har inte hört något mer. Ett eftersök kan man misslyckas med, men det är dåligt om det är älgjägare som skjutit på älgen och inte larmat omkringliggande jaktlag. 

”Kan ha varit tjuvjägare”
– Samtidigt vet man inte om det kan ha varit tjuvjägare i farten. Jag ska prata med jägarna i jaktlaget som hittade älgen, sedan är det väl aktuellt med en polisanmälan, säger Björn Örtenblad. 
Hur skotten mot älgen än gått till har den som höll i vapnet gett den stolta tjuren ett plågsamt slut på livet.