Fördelen med bullpupdesignen är att vapnen blir mycket korta med bibehållen piplängd. Ljuddämparen är från finska BR-Tuote.
Fördelen med bullpupdesignen är att vapnen blir mycket korta med bibehållen piplängd. Ljuddämparen är från finska BR-Tuote.

Bullpup för jakt

Sommer & Ockenfuss var en liten tysk innovativ firma som hade några egna patent. Vapnet de är mest känd för är ”Shorty”, som är en bullpup och i jaktsammanhang väldigt udda. 
Bullpup innebär att mekanismen och magasinet finns i stocken bakom trycket. Därmed blir vapnet betydligt kortare och mer kompakt.

Shorty visades för första gången på Shot show och IWA-mässan 1998. Firman gick i konkurs 2002, så det blev en ganska kortvarig historia.

Idén som sådan är absolut inte ny, utan har från tid till annan poppat upp i olika sammanhang.
Mest populärt har det varit militärt där bland annat Storbritannien, Frankrike och Österrike har utvecklat och antagit infanteri-gevär av bullpup-koncept. 
Sommer & Ockenfuss lösning är en rakrepeterande bössa, där pistolgreppet används för att göra omladdningsrörelsen. 
Komplicerad bössa
Det går att få licens för jakt med en pullpup, men Shorty som sådan är tämligen komplicerat och har en svaghet.

En stor nackdel med konceptet är att vid omladdning kan slutstycket lättare fastna. 

I en konventionell repeterstudsare finns det en spännkurva, där slutstycket rör sig bakåt några få millimeter när slutstyckeshandtaget lyfts upp. 
Detta ger en stor utväxling och en stor styrka när en hylsa sitter lite hårt i patronläget. 

Patroner kan fastna

På S&O-bössan finns en mindre spännkurva, som är betydligt mindre effektiv. 
Det kan leda till att patroner sätter sig riktigt rejält i patronläget. 
Vapnet är mycket välgjort och har en god precisionspotential, men som jaktvapen finns alltså begränsningar i driftsäkerheten vid repetering. 
Personligen ser jag nog mest Sommer & Ockenfuss-bössan som en kul parentes i historien.

Balansen i alla bullpupar blir väldigt baktung, vilket gör att vapnet kommer långsamt upp till axeln vid snabb anläggning. 

Däremot är en bullpup lättskjuten när den väl är uppe, så ur ett civilt perspektiv kan man inte vara uteslutande negativ mot dem.

Betydligt kortare

Att vapnet sedan är betydligt kortare än andra vapen tror jag de flesta ser som en fördel.
Vapnet säkras på flera sätt. Det finns en greppsäkring som lämpligen används när man satt sig i jakttornet och väntar på viltet. 

Dessutom finns en till säkringslösning, där pistolgreppet dras tillbaka några centimeter och låses där. 

Lösning för transport
Detta är nog mer tänkt som en transportlösning, när skytten avser att bära ett laddat vapen längre sträckor.
För att kunna dra tillbaka pistolgreppet i det säkrade läget måste skytten först dra ned greppsäkringen så att pistolgreppet släpper.
Handhavandet är avancerat och absolut ingenting för den som brukar vapnet lite och sällan. 

Träning behövs

Shorty har så speciella lösningar att kontinuerlig träning behövs.
Shorty har tillverkats i kalibrarna 22-250, 6 mm BR Norma, .300 Win, .308 Win, .243 Win, 270 Win, 7mm Rem, .30-06, .338 Win, .375 H&H Mag, .416 Rem. Mag. och .338 Lapua Mag.

Jakt och skytte

Vapnet fanns även i ett antal olika utföranden som var riktade till olika marknader som jakt, tävlingsskytte och militärt prickskytte. 

Vikten är normalt 3,2-3,4 kilo i jaktversionen och 4,1-4,3 kg i sportversionen.
Piplängderna varierar från 62 till 67 centimeter. Totallängden är mellan 80 och 85 centimeter.

Rakt drag-slutstycke
Sommer & Ockenfuss utvecklade även ett rakrepeterande slutstycke till Remington 700, vilket under några år såldes med begränsad framgång i Tyskland och även några andra länder.
En annan kort karbin som gjordes var en ”entry carbine” vid namn TW, avsedd för polisiära inbrytningar i hus. 
Grova pistolkalibrar
TW-modellen producerades även i grövre pistolkalibrar som .44 Magnum och .50 AE.

Sommer & Ockenfuss utvecklade dessutom en 9 millimeter automatpistol som bara kom till ett prototyputförande innan fabriken gick i konkurs 2002. 

Det mesta från firman var konstruerat av Ulrich Ockenfuss. 
Däremot var P21-pistolen konstruerad av schweizaren Martin Tuma som även ligger bakom Sphinx-pistolen.