Gratis cesiumprover kan öka intresset för vildsvinsjakt i Gävleborg.
Foto: Shutterstock Gratis cesiumprover kan öka intresset för vildsvinsjakt i Gävleborg.

Cesiumprover kan bli gratis i Gävle

Jägare i Gävle ska få ersättning för provtagning av cesium i vildsvinskött. Det förslaget tar kommunstyrelsen ställning till i dag tisdag.

Sedan Tjernobylkatastrofen 1986 är förekomsten av det radioaktiva ämnet cesium i viltkött extra stort i Gävleområdet där nedfallet var omfattande. Då vildsvinsstammen växer är det problematiskt att jägare riskerar att drabbas av kostnader då de fäller vildsvin, något som kan minska viljan till jakt.

Hoppas att fler grisar skjuts
– Det blir kostnader för provtagning och sedan tillkommer kanske utgifter för att destruera kroppen om halterna av cesium är över gränsvärdet, säger Mikael Hultnäs, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund.
Han tillägger:
– I Gävleborg skjuts det väl inte jättemånga vildsvin. Förhoppningen är att det ska bli fler nu när jägarna kanske slipper att betala ett cesiumprov som kostar mellan 400 och 600 kronor att utföra.