Avgiften för det teoretiska provet i jägarexamen fördubblas till 500 kronor. Höjningen är för att finansiera framtagandet av ett helt nytt teoretiskt prov, kommenterar Sivert Borup, viltvårdskonsulent på JRF.
Foto: Anna Förster Avgiften för det teoretiska provet i jägarexamen fördubblas till 500 kronor. Höjningen är för att finansiera framtagandet av ett helt nytt teoretiskt prov, kommenterar Sivert Borup, viltvårdskonsulent på JRF.

Chockhöjd avgift för jägarexamensprov

Främst för att kunna digitalisera den teoretiska provdelen i jägarexamen chockhöjer Naturvårdsverket avgiften. Från den 1 januari blir avgiften för det teoretiska provet 500 kronor istället för 250. Men det nya provet sjösätts troligen först drygt ett år efter avgiftshöjningen.

Naturvårdsverket har sett över vissa delar av föreskrifterna om jägarexamen. Berörda har kunnat lämna synpunkter på de föreslagna ändringarna och förslaget har tagits emot väl, meddelar Naturvårdsverket.
Jägarnas Riksförbund, JRF, har tillstyrkt avgiftshöjningen för att den behövs.

Fusk med teoriprovet avslöjades
Tidigare har det skett fusk med teoriprovet.
”Provdeltagare får hjälp att svara på frågorna. Facit finns tillgängligt på olika internetforum. Kopior på provhäften sprids av oseriösa utbildare”, konstaterade Naturvårdsverket i ett PM som Jakt & Jägare rapporterade om 2017.
Efter det började arbetet med ett nytt, digitalt teoriprov. Jobbet har dragit ut på tiden. Men JRF gör tummen upp för det nya provet och den fördubblade avgiften.

”Säkert, modernt och rättvist”
– Det nya provet kommer att vara säkert, modernt och digitalt. Det garanterar ett rättvist, teoretiskt prov för alla provtagare, kommenterar Sivert Borup, viltvårdskonsulent på JRF.
Han jobbar med frågor kring jägarexamen och är en av dem som varit med och tagit fram en ”frågebank” för teoriprovet på uppåt 500 frågor för att det ska kunna bli unika prov till varje provtagare. 

Sjösätts först i februari 2021
Men avgiftshöjningen den 1 januari nästa år innebär inte att det nya, digitala teoriprovet sjösätts då. Prognosen är att det dröjer drygt ett år till. Först i februari 2021 väntas det nya provet kunna användas fullt ut.
Frågan är varför jägarexamenselever fram till dess ska behöva betala dubbelt så mycket för ett prov som ännu inte finns.
– Höjningen är för att finansiera framtagandet av ett helt nytt teoretiskt prov. Hela höjningen tillfaller Naturvårdsverket för att finansiera projektet, konstaterar Sivert Borup.