Antalet viltolyckor i trafiken har ökat med 174 procent sedan 2010 i Jönköpings län när det gäller vildsvin. Motormännen kräver nu ökad jakt för att stoppa utvecklingen.
Foto: Shutterstock.com Antalet viltolyckor i trafiken har ökat med 174 procent sedan 2010 i Jönköpings län när det gäller vildsvin. Motormännen kräver nu ökad jakt för att stoppa utvecklingen.

Chockökning av vildsvinsolyckor

Viltolyckorna i Jönköpings län ökar. Bland annat har olyckor med vildsvin gått upp med 174 procent, jämfört med 2010, enligt färska siffror från Viltolycksrådet. Motormännen efterlyser ökad jakt med anledning av chockökningen.

Viltolyckorna ökar i alla Sveriges län utom Örebro län, enligt nya siffror från Viltolycksrådet som Motormännen tagit del av.
Procentuellt i Jönköpings län är det vildsvinsolyckorna som ökat mest.
2010 inträffade 104 olyckor med vildsvin. 2017 var den siffran 285, en ökning med 174 procent.
Rådjursolyckor är fortfarande den enskilt största typen av viltolycka. 2017 inträffade 2 740 olyckor, en ökning med 5,6 procent sedan 2010.

Färre krockar med älg
Samtidigt visar siffrorna att olyckor med älg minskar från 687 till 447 olyckor 2017.
Totalt inträffade 3 548 viltolyckor i Jönköpings län under 2017.
Länet svarar för drygt 5,5 procent av det totala antalet viltolyckor i Sverige.

Efterlyser ökad jakt
– Det är oerhört viktigt att viltolyckorna tas på allvar och Motormännen vill absolut se att fler viltstängsel sätts upp. Vägarnas sidoområden behöver röjas, minst tio meter rakt ut från vägbanan, så att trafikanter kan upptäcka vilt utmed vägarna. Det är viktigt att Trafikverket kontrollerar sina entreprenörers arbete med detta, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen, i ett pressmeddelande.
– Ny teknik för viltvarning samt ökad jakt krävs dessutom för att begränsa viltolyckorna i trafiken, tillägger han.