Cirka 3 000 demonstrerade mot varg

Vargproblemen börjar få allt större politisk sprängkraft i områden där befolkningen börjat upptäcka vad det innebär att bo nära stora rovdjur.
På trettonde dag jul tågade cirka 3 000 personer i Mora i protest mot vargpolitiken.
Lars Mattson Frost, kommunalrådet i Mora, krävde i samband med manifestationen att det införs skyddsjakt på varg.

De flesta av vargarna i Sverige finns i Dalarna och Värmland. I Dalarna har allt fler jakthundar och får dödats av varg. Varg rör sig nära byarna i Siljan. Folkopinionen har börjat svänga mot den tidigare förda vargpolitiken. Lokala politiker, som vill fortsätta att få mandat från väljare i vargområden, ställer inte upp på att Sverige ska ha en stor och fredad vargstam.

Manifestationen Vargfacklan i Mora lockade deltagare som kom med bussar och bilar från Dalarna och angränsade län för att protestera mot vargplågan.

Demonstranterna tågade från Tingshusvägen vid Siljan fyra och fyra i bredd bakom banderollen ”Mot vargens närgångna och aggressiva beteende”.

– Ska vi kräva att landets politiker agerar för att hålla vargen borta från byar och tamboskap?

Det frågade en av mötets initiativtagare, Ola Hermansson. De cirka 3 000 deltagarna svarade med ett rungande ”ja”.

Demonstranterna gick sedan till klockstapeln framför kommunalhuset.

Från en uppställd scen talade, förutom Ola Hermansson, kommunalrådet Lars Mattsson Frost samt Evamari Rälj från Nusnäs och Hans Eriksson.

Talen handlade om de problem och den oro som skapats i området på grund av den växande vargstammen. På en vecka har det varit varg i sju olika byar i trakten.

Kommunalrådet Lars Mattsson Frost betonade att det är självklart att vargen ska existera, vilket väckte kraftiga burop från åhörarna.

Mer populärt var det när han sa att skydds- och licensjakt måste införas om vargproblemen blir för stora.

Ola Hermansson konstaterade efter manifestationen att de lokala och regionala politikerna börjat förstå allvaret när det gäller rovdjursfrågan.

– Nu är det är upp till våra politiker att påverka och informera sina kollegor på riksnivå, säger han till Borlänge Tidning.

Ola Hermansson är glad över att manifestationen genomfördes under värdiga former. Det dök heller inte upp några motdemonstranter, förutom en man som stod och gastade ”vargen kommer” när fackeltåget passerade.

Protestmarschen ledde även till en het debatt om Svenska kyrkan sedan initiativtagarna undrat om det kunde bli klockringning i Mora för att samla folket. Kyrkan valde att hålla sig neutral i den brännheta rovdjursfrågan, vilket ledde till kritik både från medlemmar och de som valt att lämna kyrkan.

Gunnar Håkansson, ordförande i Jägarnas Riksförbunds Mora-Orsaavdelning, är positiv till fackeltåget mot vargpolitiken.

Jägarnas Riksförbund anser att orädda vargar som vistas nära bebyggelse bör skjutas bort.

– Vargfacklan är en protestaktion som kommer från de boende i de drabbade byarna, säger Gunnar Håkansson i Mora Tidning.

– Det är skillnad mot det vargmöte som Svenska jägareförbundet ordnade i Falun. Dit åkte folk i tron att de protesterade mot vargar. I själva verket visade det sig, på det sätt mötet genomfördes, att deltagarna sa ja till 15 vargföryngringar per år i Sverige, kommenterar Gunnar Håkansson.

– Enligt min mening är det inte antalet föryngringar som är det intressanta, säger han till Mora Tidning. Helt avgörande är istället om lokalbefolkningen vill ha vargar kring sina hus.

Enligt arrangörerna och dalatidningarna deltog cirka 3 500 demonstranter i fackeltåget.

Förutom deltagare från grannlänen anlände cirka 30 demonstranter från Härjedalen. Från Ringvattnet i Jämtand, som blev känd för sin närgångna ”byvarg”, kom också demonstranter till Mora.