EU-krav innebär att de som vill jaga lodjur i vinter måste registrera sig i Jaktregistret.
Foto: Anders Ljung EU-krav innebär att de som vill jaga lodjur i vinter måste registrera sig i Jaktregistret.

Dags att registrera sig för lojakt

Nu har Naturvårdsverket öppnat registret för dem som vill delta i vinterns lodjursjakt – om det nu blir någon jakt…

Den som vill jaga lodjur i vinter måste registrera sig som lodjursjägare i Jaktregistret.

En förutsättning för jakt är att Naturvårdsverket beslutar om lodjursjakt i länet där du jagar.

Naturvårdsverket brukar fatta beslut om lodjursjakt i slutet av december.

Registreringen gäller endast för en säsong, vintern 2005/2006. Ny registrering krävs alltså för nästa vinter.

Naturvårdsverket och jägarorganisationerna har kommit överens om registreringen. Lodjursregistret har inrättats eftersom EU ställer krav på att Sverige har bättre kontroll över hur många och vilka som deltar i lodjursjakt.

Registrering kan ske per telefon eller via ett formulär på verkets sajt.

www.naturvardsverket.se

När korrekta uppgifter från jägaren finns i Jaktregistret är registreringen giltig. Bekräftelse kommer med post tidigast i december, senare om anmälan görs i december eller senare.

Jakttiden för lodjur har tidigare år varit januari-mars.

Den som vill registrera sig via telefon ringer 0771-18 34 11 från en knapptelefon. Följ anvisningarna i samtalet.

Vid registreringen ska jägaren även ange sitt jägar-ID-nummer som finns på jaktkortet.

Vid eventuella problem går det att kontakta Jaktregistret, 08-698 85 00 eller e-posta:

jaktregistret@naturvardsverket.se