Foto: Shutterstock Nu stundar årets högtid för många jägare i norr.

Dags för minskad älgjakt i norr

Älgjakten – som inleds i norra Gävleborg, Dalarna, Värmland och uppåt landet i morgon fredag – blir sig inte lik i år. Tilldelningen i hela landet har minskat med 17 procent jämfört med förra året.

Tilldelning älg 2023/2024

Så här många älgar får skjutas i respektive län, från norr till söder. Fjolårets tilldelning inom parentes.

Norrbotten: 14 293 (15 801)
Västerbotten: 10 836 (12 003)
Jämtland: 12 379 (13 834)
Västernorrland: 3 619 (3 625)
Gävleborg: 2 136 (4 333)
Dalarna: 3 885 (6 631)
Värmland: 4 054 (4 358)
Örebro: 779 (1 623)
Västmanland: 752 (919)
Uppsala: 1 554 (1 707)
Stockholm: 857 (931)
Södermanland: 699 (799)
Östergötland: 1 316 (1 846)
Västra Götaland: 3 322 (5 163)
Jönköping: 2 482 (2 639)
Kalmar: 2 015 (2 134)
Kronoberg: 1 527 (2 204)
Halland: 816 (1 044)
Skåne: 406 (440)
Blekinge: 282 (352)

Totalt: 68 009 (82 386)

68 009 älgar får skjutas under årets jakt. Förra året var tilldelningen 82 386 älgar, men drygt 63 000 älgar fälldes. Det var en minskning med 10 000 jämfört med jaktåret 2021/2022, då 73 000 älgar sköts, visar Älgdata.

Sedan 2012 har älgstammen minskat med drygt 30 procent, och på flera håll larmar jägare nu om att de har sänkt stammen så mycket att den inte längre är jaktbar.

– Att sänka stammen har varit en uttalad målsättning, sedan den nuvarande älgförvaltningsplanen infördes. Men tyvärr har inte skogsskadorna minskat i samma omfattning som älgstammen. Det är inte en universallösning för skogsskadorna att minska älgstammen, förklarar riksviltvårdskonsulent Mikael Hultnäs på Jägarnas Riksförbund, JRF.

Lokala variationer

Han menar att det på många håll kan finnas utrymme av en ökning av älgstammen, men att man måste utgå från de lokala förhållandena.

– Det är jägarna och markägarna som har bäst kunskap om de lokala förhållandena. I Skåne finns det otroligt mycket annat vilt, till skillnad från i till exempel Jämtland och upp till Norrbotten. Det återspeglas också i fällavgifterna, säger Mikael Hultnäs.

50 procent kalv

Vilka djur bör man fälla om man strävar efter att hålla kvaliteten på stammen hög?

– Normalt bör man skjuta cirka 50 procent kalv. Men det kan skilja sig mellan olika områden. Om det till exempel är gott om björn, så är det ont om kalvar, säger Mikael Hultnäs.

Ska du själv sitta på pass i morgon?

– Nej, jag väntar till oktober, då jag åker till Dalarna.