Hunden på bilden är av rasen östsibirisk laika och går under namnet Sigge.
Foto: Mats Svedjetun Hunden på bilden är av rasen östsibirisk laika och går under namnet Sigge.

Dala-bidrag för vargväst

Länsstyrelsen Dalarna har beslutat att ge bidrag för skyddsväst till hund. Skyddsvästarna ska skydda hunden från att bli allvarligt skadad eller dödad då den stöter ihop med rovdjur som går till angrepp, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen Dalarna har satt upp riktlinjer för bidrag till inköp av skyddsvästar till hund för att förebygga skador av rovdjur:
• Bidraget betalas i första hand ut till de som har aktiva jakthundar. Vid behov kan bidrag lämnas till hundar som ingår i Polismyndighetens eftersöksorganisation, räddningshundar och andra tjänstehundar.
• I mån av medel lämnas bidrag med 50 % av kostnaden, dock är det högsta belopp som lämnas 5 000 kronor.
• Skyddsvästen får inte vara inköpt före år 2015.
• Fullständigt ifylld ansökan ska vara länsstyrelsen tillhanda senast den 15 december.
• Bidraget betalas ut för en hund, per sökande och år, efter att ansökan och kvitton på inköp har inlämnats till länsstyrelsen.
• Efter avslutad jaktsäsong ska en kort rapport lämnas in till länsstyrelsen. Rapportblanketten skickas ut av länsstyrelsen efter avslutad jaktsäsong.