Dalahövding svarar om rovdjur

Kommunalråden i Älvdalens kommun skrev till landshövdingen om vargen och dess konsekvenser för kommunen. Nu har de fått svar.

Kjell Tenn och Nils-Åke Norman, kommunalråd i Älvdalens kommun, skrev för en tid sedan till landshövding Maria Norrfalk om vargfrågan. De ville att länsstyrelsen skulle informera regeringen om vilka besvär vargen orsakar för fäbodbrukare, rennäringen och hur den skapar allmän oro.

”Medveten om konsekvenserna”
Nu har landshövdingen svarat, och menar att hon är medveten om problemen och de konsekvenser vargen kan få för Älvdalens kommun.
Länsstyrelsens roll är att genomföra den rovdjurspolitik som Sveriges riksdag har lagt fast. Den innebär bland annat att målen för landets rovdjursstammar är minst 20 vargföryngringar och 100 björnföryngringar. Vidare sägs att inga föryngringar av dessa rovdjur ska etableras inom rennäringens åretruntmarker. Under senare tid har vi därför beslutat om skyddsjakter på varg inom Idre samebys område. Det är naturligtvis väsentligt att samerna har möjlighet att fortsätta med renskötseln och att inte denna unika näringsgren går förlorad. Vi har en kontinuerlig dialog med Idres sameby om rovdjursfrågan och följer utvecklingen noga”, skriver landshövdingen.

Öppen för dialog
Hon skriver dessutom att hon vill bejaka de två kommunalrådens vädjan om dialog och kommunikation i båda riktningar.
I vårt uppdrag ingår att informera och rapportera till Naturvårdsverk och regering om läget i länet. Detta görs på många olika sätt, både skriftligt och muntligt. Senast igår hade vi statssekreteraren Ulf Perbo här på en verksamhetsgenomgång. Rovdjursfrågan fanns med på dagordningen och jag fick möjlighet att informera om er skrivelse som just inkommit.”
Dessutom skriver landshövdingen att länsstyrelsen gärna ställer upp och informerar på möten om rovdjurspolitiken om kommunen vill anordna sådana.