Länsstyrelsen i Dalarnas läns samlade bedömning är att risken för vargangrepp på hundar inte är högre i Norrsjöreviret än i andra vargrevir.
Foto: Shutterstock Länsstyrelsen i Dalarnas läns samlade bedömning är att risken för vargangrepp på hundar inte är högre i Norrsjöreviret än i andra vargrevir.

Dalarna nekar skyddsjakt i Norrsjöreviret

JRF-basen: ”Det är upp till våra politiker att ändra reglerna för skyddsjakt"

Efter att två jakthundar på kort tid dödades av varg i Norrsjöreviret fick länsstyrelserna i Örebro och Dalarna ta emot varsin skyddsjaktsansökan. Nu har länsstyrelsen i Dalarna fattat sitt beslut: ansökan avslås.

Norrsjöreviret delas mellan länen Örebro, Dalarna och Värmland. Och under handläggningen av skyddsjaktsansökningarna har de tre länen samrått.
– Det stämmer. Vi hade ett muntligt samråd om skadebilden i det aktuella vargreviret, säger rovdjurshandläggare Emma Kvastegård på länsstyrelsen i Örebro län.

Skador på tamdjur
I länsstyrelsen i Dalarnas läns beslut om avslag finns det en sammanställning över de skador på tamdjur som har ägt rum i Norrsjöreviret. Det står att nöt på lösdrift och en jakthund dödades av varg 2017 och att en jakthund skadades 2018. Och hittills i år har två jakthundar, en jämttik och en ung drevertik, dödats.
Enligt Viltskadecenters kriterier för när vargar ska klassas som särskilt skadebenägna är minst tre angrepp under en 12-månadersperiod i revir med revirmarkerande par eller en ensam varg, alternativt minst fyra angrepp under en 12-månadersperiod i revir med familjegrupp. Och utifrån de kriterierna blir länsstyrelsen i Dalarnas läns samlade bedömning att risken för vargangrepp på hundar inte är högre i Norrsjöreviret än i andra vargrevir.

”Blir mycket illa berörd”
Jägarnas Riksförbunds distrikt i länen Dalarna, Värmland och Örebro meddelade förra veckan de tre länsstyrelserna att de stödjer skyddsjaktsansökningarna som hade kommit in. Och Martin Lundgren, JRF-bas i Dalarna, är inte nöjd med länsstyrelsens beslut.
– Det är upp till våra politiker att ändra reglerna för skyddsjakt och sluta gömma sig. Antingen det eller så visar de att den här bristen på respekt för landsbygdsbefolkningens näring, egendom och livskvalitet är deras önskan. Jag blir mycket illa berörd av detta svar och vad det innebär i praktiken. Jag tror att det är för sent nu att bygga förtroende för förvaltning av rovdjuren. Konsekvenserna lär inte bli positiva, allra minst för vargarna i området, kommenterar han.

Beslut i Örebro inom kort
På länsstyrelsen i Örebro län är ansökan fortfarande under handläggning.
– Vi planerar att bli klara och fatta beslut under veckan, säger Emma Kvastegård.