Dalarnas älgar ska bli äldre

I Dalarna ska medelåldern på älgstammen höjas för att få en bättre kvalitet på älgstammen med större tjurar. Det ska ske genom att fler kalvar skjuts. I områden med liten andel tjurar ska tjuravskjutningen minskas.

Viltförvaltningsdelegationen beslutade om den övergripande målsättningen för älgförvaltningen i Dalarna vid sitt senaste möte.
– Målsättningen är att vi ska få fram en bättre kvalité på älgstammen, säger Jonas Bergman, viltförvaltningsutvecklare vid länsstyrelsen.
Han menar att genom att arbeta för att få en jämnare könsfördelning hos de vuxna djuren, så att det finns fler tjurar, kommer korna att bli betäckta tidigare på säsongen.

Det blir för små älgar
– Det kan skilja tre veckor på när korna betäcks. Eftersom en kalv växer med ett kilo om dagen blir viktskillnaden 21 kilo mellan den kalv som föds tidigt på säsongen jämfört med den som föds tre veckor senare. Den sent födda kalven kommer aldrig ikapp utan fortsätter att vara liten hela livet, kommenterar Jonas Bergman.
Han menar att äldre tjurar sätter korna i brunst tidigare.
– Genom att skjuta större andel kalvar tar vi av räntan och inte av kapitalet. Vi ska inte ha så mycket kalvar i vinterstammen för att minska betesskadorna, säger han.
Efter årsskiftet, då den nya älgförvaltningen börjar gälla, ska personerna som ska sitta älgförvaltningsgrupperna gå en utbildning som tagits fram av SLU.
Under våren ska det även tas fram arealgränser för licensområdena.