Bristande grävskydd under stängslen inne i björnparken kan ha lett till den dödliga björnattacken i fredags.
Foto: Lena Cedervall/Mostphotos Bristande grävskydd under stängslen inne i björnparken kan ha lett till den dödliga björnattacken i fredags.

Dåligt grävskydd gav björnattack?

”Vi har konstaterat att det finns en grop”

Den dödliga björnattacken mot en 18-årig djurskötare inne i Orsa rovdjurspark i fredags kan ha orsakats av bristfälliga grävskydd under stängslen som avgränsar hägnsektioner inne i björnområdet.

Länsveterinär Olle Rydell på länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för rovdjursparken, pekar på bristande grävskydd som en möjlig orsak till den dödliga attacken.
– Runt de stora björnhägnen ska det vara omöjligt att gräva sig ut. Nu skedde det här inne i ett hägn och jag kan bara spekulera om skyddet där inte varit lika stort som skyddet är ut mot parken, säger Olle Rydell till SVT Nyheter.

Sekretessbelagd utredning
Förundersökningen om misstänkt arbetsmiljöbrott är sekretessbelagd tills vidare.
Enligt uppgift saknar parken regler om dagliga säkerhetsronder för brunbjörnarna, vilket skulle kunna ha gjort att björnens grävning upptäckts.
– Vi har konstaterat att det finns en grop, säger jouråklagaren Maria Johansson vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Göteborg till Dalarnas Tidningar (DT). Mer än så vill hon inte kommentera om utredningen
En familj som följt med djurskötaren in i ett hägnområde för att följa hans arbete blev vittne till attacken och tvingades fly genom att klättra över ett högt staket.
– Olyckan utreds som ett arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död och om parken utsatt den här turistande familjen för fara, sammanfattar Maria Johansson till DT om läget.

Läs mer om attacken här: