Inrikesminister Mikael Damberg (S) svarar m-politikern Marléne Lund Kopparklint att han inte gör något när det gäller polisens tillsyn av skjutbanor, som gjort att flera banor tvingats stänga på grund av personalbrist hos polisen.
Foto: Riksdagen/Moderaterna Inrikesminister Mikael Damberg (S) svarar m-politikern Marléne Lund Kopparklint att han inte gör något när det gäller polisens tillsyn av skjutbanor, som gjort att flera banor tvingats stänga på grund av personalbrist hos polisen.

Damberg gör inget om skjutbanor

Inrikesminister Mikael Damberg (S) har fått en skriftlig riksdagsfråga vad han tänker göra för att förhindra att fler skjutbanor tvingats stänga för att polisen saknar anställda som kan göra säkerhetsinspektioner.
”Jag har inte för avsikt att i nuläget vidta någon åtgärd gällande ordningen för tillsyn av skjutbanor”, svarar han.

Det var i somras som det började uppmärksammas att en mängd skjutbanor, vars femåriga tillstånd gått ut, tvingats stänga. Anledningen är att Polisen saknar anställda som kan åka ut till banorna och göra säkerhetsinspektioner.
M-riksdagsledamoten Marléne Lund Kopparklint tillhör dem som värnar om skytte, jakt och legala vapenägare. Skjutbanorna behövs, både för skyttesporten och jakten, konstaterar hon.

”Ska inte försvåra skytte eller jakt”
– Det ska inte finnas utrymme för att Polismyndigheten kan försvåra eller stoppa sportskytte eller jakt, anser hon och avrundar med den skriftliga riksdagsfrågan:
”Hur ämnar statsrådet verka för att främja Sveriges jägares och sportskyttars situation när det gäller skjutbanorna?”
Inrikesminister Mikael Damberg (S) har aldrig officiella negativa synpunkter på hur Polismyndigheten jobbar. Det gäller till exempel frågor om hanteringen av vapenlicenser och att dålig avlyssningsutrustning gjorde att en grupp Noa-poliser felaktigt trodde att Karl Hedin hade skjutit en varg illegalt.

Hankar sig fram med tillfälliga tillstånd
”Den nuvarande ordningen för tillsyn av skjutbanor framstår som väl avvägd, skriver ministern som svar till M-riksdagsledamoten.
”Det är angeläget att det finns ett ändamålsenligt regelverk som inte i onödan försvårar för jägare och sportskyttar. Samtidigt behöver säkerheten vid landets skjutbanor kunna garanteras. Jag har inte för avsikt att i nuläget vidta någon åtgärd gällande ordningen för tillsyn av skjutbanor”, avrundar Mikael Damberg.
Under tiden ute i Skyttesverige hankar sig de banansvariga fram med tillfälliga ettåriga tillstånd efter att ha lämnat in dokumentation till Polismyndigheten att de gjort egna säkerhetskontroller av bland annat kulfång.