Foto: Privat Gotland har redan återmilitariserats och i framtiden blir det ännu fler soldater på ön, soldater som måste träna skytte i konkurrens med jägare och sportskyttar.

Nato: Trängsel på gotländska skjutbanor

Det kan bli trångt på Gotlands skjutbanor i framtiden och jägarna får ställa sig sist i kön. Det är en tänkbar bieffekt av Natomedlemskapet som medför fler soldater med träningsbehov på ön.

Ett svenskt Natomedlemskap kommer att medföra en stärkt militär närvaro av både svenska och utländska soldater på svensk mark – inte minst på Gotland som har stort strategiskt värde tack vare det geografiska läget i Östersjön.

Magnus Frykvall, chef för Gotlands regemente, P18, intervjuades tidigare i dag om situationen av Sveriges Radios Studio Ett.

– Gotland kan förstärkas från flera olika nationer då vi är med i Nato, vilket kan innebära ökad militär närvaro, konstaterade han.

”Hårdare ansatta”

Som svar på en följdfråga om hur gotlänningarna kommer att påverkas praktiskt påtalade han speciellt att användning av skjutbanor för ”fritidsändamål” kommer att ske i konkurrens med militära behov.

– Det kan märkas under vissa perioder. Den infrastruktur vi har på ön, både byggnader och den begränsade mängden skjutfält vi har kan bli hårdare ansatta och bokade.  Så kan gotlänningar märka det, att det finns färre möjligheter att beträda skjutfälten för fritidsändamål.