Foto: Mostphotos Riksdagshuset i Helsingfors. Enligt ett utlåtande från försvarsutskottet bör antalet skjutbanor i Finland i första hand ökas till 1 000.

Finska politiker: Vi behöver fler skjutbanor

Skjutbanorna i Finland har blivit betydligt färre under de senaste 25 åren. Nu kräver de finska politikerna att antalet skjutbanor ökar.

Frågan har diskuterats i finska riksdagen under våren.

Så sent som på 1990-talet fanns det uppskattningsvis 2 000 till 2 500 civila skjutbanor i Finland. Sedan dess har antalet minskat drastiskt och är nu nere på cirka 670 banor.

Som en jämförelse kan nämnas att det i Sverige finns cirka 3 000 civila skjutbanor, enligt Finlands viltcentrals tidning Jägaren.

Bör vara 1 000

Enligt ett utlåtande från det finska försvarsutskottet har försvarsmakten intensifierat sin övningsverksamhet rejält sedan kriget i Ukraina inleddes. Anslutningen till Nato påverkar också övningsbehovet.

Försvarsmakten i Finland har endast 36 skjutbanor och försvarsutskottet betonar att skjutbanorna kommer att användas avsevärt mycket mer än förut och att det därför är ett absolut måste att skjutbanorna blir fler.

Enligt försvarsutskottet bör antalet skjutbanor i Finland i första hand ökas till 1 000.

Finska politiker har tidigare framhållit att ett lands skjutbanor bör ses som tillhörande den kritiska infrastrukturen i ett land, vilket Jakt & Jägare har rapporterat.