Sex vargvalpar föddes nyligen i Västjylland. Nu kräver Venstre-politikern Erik Poulsen att förvaltningsplanen för varg revideras. (arkivbild)
Foto: Shutterstock Sex vargvalpar föddes nyligen i Västjylland. Nu kräver Venstre-politikern Erik Poulsen att förvaltningsplanen för varg revideras. (arkivbild)

Dansk politiker kräver ny vargplan

Efter att Danmarks vargstam nyligen fick tillökning i form av sex valpar kräver nu en dansk oppositionspolitiker att förvaltningsplanen för varg i Danmark ska revideras.

Erik Poulsen representerar oppositionspartiet Venstre. Han driver också Facebook-sidan ”Her er ulven i Danmark” och agerar nu eftersom det nyligen har fötts en större kull vargvalpar i Danmark, vilket Jakt & Jägare har rapporterat.
I samma område, Stråsö Plantage på Västjylland, fick vargar tillökning med sju valpar 2017 och den flocken låg bakom många angrepp på naturvårdande tamdjur.

Regeringen agerade inte
Redan då krävde politiker i danska riksdagen, Folketinget, att förvaltningsplanen för varg skulle revideras. Men regeringen agerade inte.
År 2018 lämnade delar av flocken området och Danmark. Fem av vargarna registrerades söder om dansk-tyska gränsen. En har betecknats som problemvarg, men har ännu inte kunnat fällas.
Det aktuella föräldraparet tros också ligga bakom flera angrepp mot danska tamdjur.

Förvaltningsplan med hållbar jakt
Venstre-politikern Erik Poulsen pekar, i en debattartikel i Maskinbladet, på att man i Danmark borde kunna komma fram till en förvaltningsplan med hållbar jakt, eftersom man i flera EU-länder nu diskuterar jakt som ett förvaltningsinstrument för stora rovdjur.
Även i grannlandet Tyskland – där man tidigare har varit motståndare till jakt – har det lagts fram förslag om att balansera rovdjursintressen gentemot tamdjursintressen. Bland annat att hela vargflockar ska kunna tas bort om inte angreppen upphör.