Dansk vargövervakning läggs ut på anbud.
Foto: Shutterstock Dansk vargövervakning läggs ut på anbud.

Dansk vargövervakning på anbud

Myndigheterna i Danmark vill nu ha hjälp med att sköta vargövervakningen i landet. De vill ha in anbud. Den som får anbudet betalas med 750 000 danska kronor per år, vilket är drygt en miljon svenska kronor.

Arbetet ska utföras till och med 2019 då man i Danmark ska bestämma hur landets vargförvaltning ska se ut. Ett fåtal vargar har de senaste åren vandrat in i Danmark. Men bland de senare invandrarna har också en vargtik kommit. Hon har nu fått en stor kull vargungar.

I Danmark är man nu därför orolig för att vargarna ska bli många.

Analys av spillning

Därför vill man att någon ska följa hur vargarna breder ut sig och hur de rör sig i landet. Detta ska kunna ske genom att avföring insamlas och DNA-analyseras. Då ska man också kunna se om det är ursprungligen tyska eller polska vargar som kommit till Danmark. Dessutom ska ett register upprättas över vargarna.

Regelrätt upphandling

Danmark följer EU-regler när man begär in anbud. Den som vill åta sig den danska vargövervakningen kan hitta ansökningsformulär på Miljöstyrelsens hemsida.

Hittills har Danmark fått kunskap om vargutbredningen genom att analysera djur vargen rivit.