Därför nekas misstänkt sina vapen

Polisens bevisning mot de fem män som i maj förra året greps och häktades misstänkta för förberedelse till vargjakt bygger till stora delar på vad länsstyrelsens naturbevakare anser ha inträffat.

Det framgår av en skrivelse till förvaltningsdomstolen i Härnösand som polisen lämnat in.

Fyra av de fem männen greps den 6 maj i samband med en stor polisinsats med bland annat helikopter vid Ulvsjön på gränden mellan Jämtland och Dalarna. En femte man som hörde till sällskapet greps och häktades några dagar senare.

Vid gripande var fem av länsstyrelsens naturbevakare inblandade och mycket tyder på att de haft stort inflytande över hela aktionen.

Rekade inför bäverjakt
Samtliga av de häktade männen nekar till brott och hävdar att de var ute i skogen för att rekognosera inför en kommande bäverjakt med danska jaktgäster.

I samband med att männen greps och häktades beslutade polisen i Jämtland den 15 maj att männens vapen skulle omhändertas eller beslagtas.

Om vapnen beslagtas sker det som en del av brottsutredningen. Ett omhändertagande görs däremot av polisens licensenhet och behöver inte ha någon direkt koppling till det brottet personen är misstänkt för.

Kan påverka rätten till vapenlicens
Om en person till exempel gjort sig skyldig till våldsbrott eller hot, som inte har med vapeninnehavet att göra, kan det ändå påverka rätten att få ha vapenlicens. Då kan vapnet omhändertas.

Två av männen som fick sina vapen omhändertagna överklagade direkt beslutet till Förvaltningsrätten i Härnösand. Polisen förklarade i sitt yttrande till domstolen att männen inte borde få tillbaka sina vapen.

Men den 26 september beslutade Förvaltningsrätten att omhändertagandet av vapen skulle upphävas.

Inte tillräckligt
Av domen framgår att det enda som polisen stödde sig på när de begärde att omhändertagandet av vapnen skulle bestå, var den anmälan som gjorts i samband med att männen greps. Det ansåg domstolen inte vara tillräckliga skäl.

Den äldste av de misstänkta, en 69-årig man, hade fått sina vapen omhändertagna den 1 juni men senare beslutade åklagaren att vapnen skulle beslagtas.

Den 21 november upphävde dock miljöåklagare Åse Schoultz beslutet men då hade istället polisen beslutat att vapnen skulle omhändertas, dock utan att ägaren fått veta något om detta.

Polisen motiverar
Då mannen nu har överklagat polisens beslut att omhänderta hans vapen till förvaltningsdomstolen har polisen tvingats motivera sitt beslut inför domstolen.

Av skrivelsen framgår att länsstyrelsens naturbevakare hade fått tips om illegal jakt på rovdjur och därför befann sig i området lördagen den 5 maj.

Det hade snöat och naturbevakarna hade sett att någon som åkt bil på vägarna hade stannat och följt efter vargspår in i skogen.

Dagen efter, den 6 maj, åkte naturbevakarna på nytt till området men nu tillsammans med polispatruller och polishelikopter.

Naturbevakarna övertygade
Fyra av männen som påträffades i området greps på plats medan den femte, som åkte skoter, greps några dagar senare.

Enligt polisens skrivelse har en av naturbevakarna ”….i förhör uppgivit att alla spår som fanns och som han kontrollerat gick efter vargspår. Övriga naturbevakare från länsstyrelsen (sammanlagt fem stycken) är lika övertygade om att det varit fråga om vargjakt.”

De misstänkta männen hävdar alltså själva att de var ute för att rekognosera inför en bäverjakt med danska jaktgäster.

Polisen betonar
I skrivelsen till förvaltningsdomstolen betonar polisen den ”..samstämmiga bild av händelseförloppet…” som länsstyrelsens naturbevakare visat.

Om polisen har någon form av teknisk bevisning mot männen eller om ett eventuellt åtal helt kommer att bygga på naturbevakarna uppgifter framgår inte av skrivelsen.