Regeringsbeslutet om utökad skyddsjakt på hjortkalvar leder till debatt och utspel. LRF vill ha bort undantaget för Skåne.
Foto: Mostphotos Regeringsbeslutet om utökad skyddsjakt på hjortkalvar leder till debatt och utspel. LRF vill ha bort undantaget för Skåne.

Debatt om jakten på hjortkalvar

Beslutet om att tillåta skyddsjakt på eget initiativ på hjortkalvar skapar debatt. Jägarnas Riksförbund applåderar nyordningen, men Jägareförbundet och forskare risar ändringarna i jaktförordningen. LRF i Skåne kräver i sin tur att Skåne inte ska undantas från den utökade skyddsjakten.

Beslutet kommer att försvåra förvaltningen av kronviltet, befarar Jägareförbundet.
I en debattartikel i ATL är Anders Jarnemo, skoglig doktor i viltekologi, är inne på samma linje. Generell skyddsjakt på kronvilt är fel metod, hävdar han.
”Det finns inget stöd för att skyddsjakten minskar skador. Faktum är att effekten kan bli motsatt”, skriver Anders Jarnemo.
Läs inlägget här:

Mothugg från JRF-konsulent
Han får mothugg av Mikael Hultnäs, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund (JRF).
Den beslutade skyddsjakten på dov- och kronvilt kommer att användas klokt och stärker det lokala inflytandet, anser Mikael Hultnäs.
Läs det här:
Jakt & Jägare har rapporterat om JRF-synen på beslutet här:

JRF vill ha med Skåne
Bland andra bönderna i LRF kritiserar i sin tur att regeringen valt att låta Skåne undantas från möjligheterna till utökad skyddsjakt på hjortarna. LRF invänder mot argumentet att Skåne redan har en väl fungerande hjortförvaltning.
I ett brev till regeringen skriver LRF, Jordägarförbundet och Arrendatorföreningen i Skåne följande:
”Om Skåne län inte får tillgång till den nu beslutade skyddsjaktsmöjligheten, innebär det att regeringen gör bedömningen att det är viktigare att kunna se mycket hjort i det skånska landskapet än att värna dess förmåga att medverka till att producera svenska livsmedel och förnybar råvara som kan ersätta produkter baserade på fossila råvaror.”
Jakt & Jägare rapporterade om regeringsbeslutet här: