Thomas Ekberg, ordförande i Föreningen Sveriges Jägare, har länge känt en oro över att jakten håller på att försvinna som en naturlig del av landsbygden.
Foto: Kjell Lennartsson Thomas Ekberg, ordförande i Föreningen Sveriges Jägare, har länge känt en oro över att jakten håller på att försvinna som en naturlig del av landsbygden.

”Det är bra om man är med i någon organisation”

Mannen bakom nybildade Föreningen Sveriges Jägare, Thomas Ekberg, har haft det hektiskt den senaste tiden. Han är överöst av frågor från undrande jägare. En av de vanligaste är hur relationen till de etablerade jägarorganisationerna kommer att se ut.

Tanken att starta en förening som fokuserar på att bevara den jaktliga traditionen i Sverige har grott hos Thomas Ekberg sedan ett femtontal år tillbaka. Att det blev just nu som tanken verkställdes beror på en allt större oro för att jakten håller på att försvinna som en naturlig del av livet på landsbygden.

Vill samarbeta
– Det är många som tror att vår lansering av den nya föreningen hänger ihop med att det varit turbulens i både och Jägarnas Riksförbund och Svenska Jägareförbundet, men det har ingenting med saken att göra, understryker Thomas Ekberg.
– Vi är inte ute efter att konkurrera med befintliga organisationer, tvärtom tror jag att det går att driva jaktliga frågor tillsammans. Det är bra om man är med i någon sammanslutning. Idag finns det ungefär 100 000 jägare som inte är organiserade någonstans, säger Thomas Ekberg.

Jobbar för framtiden
Han poängterar att föreningen kommer att fokusera på att driva ett antal prioriterade punkter och inte ägna sig åt frågor där de etablerade jägarorganisationerna har större resurser och spetskompetens.
– Vi är framför allt inriktade på jaktliga frågor inför framtiden och kommande generationer; det handlar bland annat om hur jakten ska styras, vem som ska få del av jägarnas pengar, förklara hur viktigt viltet är för alla landets invånare och inte minst verka för en rovdjurspolitik där djurägare har rätt att försvara sina husdjur utan att bli behandlade som brottslingar, säger Thomas Ekberg.
Till dags dato har föreningen 1100 medlemmar.