Strax före äggläggningen syns ofta tjäderhönor vandra omkring längs grusvägarna för att plocka i sig gruskorn av lämplig storlek. Det gör att de kan fångas med håv från bilar och sändas till Tyskland.
Foto: Göran Ekström Strax före äggläggningen syns ofta tjäderhönor vandra omkring längs grusvägarna för att plocka i sig gruskorn av lämplig storlek. Det gör att de kan fångas med håv från bilar och sändas till Tyskland.

Dikenäsbor saboterar tjäderfångst

(UPPDATERAD) Både jägare och övrig ortsbefolkning i Dikanäs i Västerbotten vill sabotera för tyska forskare som försöker fånga tjäderhönor med håv längs grusvägarna.

Hönorna äter grus på vägarna för att gynna sin matsmältning. Det beteendet utnyttjar tyskarna för att fånga tjädrar med håv från bil. Skogshönsen ska flyttas till ett reservat på gränsen till Polen.
Naturvårdsverket har godkänt det femåriga projektet där totalt 150 orrar och 350 tjädrar ska fångas och sändas till Tyskland. Projektet har även fått hjälp och stöd av Jägareförbundet i början. Men förbundet hoppade av när villkoren för samarbetet inte uppfylldes.
Dikanäsborna protesterar eftersom de anser att tjäderstammen är alldeles för liten för att exporteras till Tyskland.
Kicki Ahlenius tillhör dem som försöker sabotera tjäderfångsten.

”Vi får åka här och störa lite”
– Vi vill stoppa allt. De få hönor vi har kvar ska vara kvar. Vi ser när de kommer och det är ju allmän väg och vi får ju åka här och störa lite. Jag vet inte om man kan kalla det sabotage, säger Kicki Ahlenius till SVT.
Siffran från Naturvårdsverket att det finns omkring 350 000 häckande tjäderpar i Sverige, stämmer inte enligt Kurt-Olof Edström i Åsele.
Han har under 20 år inventerat tjäder i Åseleområdet på uppdrag av Sveaskog och Sveriges lantbruksuniversitet. 

”Jag tycker att det är dåligt”
– Jag tycker att det är dåligt att man inte fört en dialog med lokalbefolkningen, säger Kurt-Olof Edström till SVT om tjäderfångsten.
Per Risberg på Naturvårdsverket hänvisar till att även enskilda jakträttshavare gett tillstånd att det åks runt med bil och håvas in tjädrar.
– Det är ju en omhuldad art. Jag kan förstå om folk reagerar mot att det fångas in exemplar här. Men vi har gjort bedömningen att det antal som får fångas inte äventyrar populationen, säger han till SVT-Nyheter Västerbotten.