Djurägare kräver svar från Ek

En fäbodbrukare och två fårägare skriver till miljöminister Lena Ek i protest mot den växande vargstammen. Skrivelsen innehåller dessutom några frågeställningar som de tre vill ha svar på.

Fäbodbrukaren Land Alice Gustafsson från Leksand och fårägarna Susanne Tollman från Helgbo och Ingela Portström från Rexbo har skrivit till miljöminister Lena Ek. De tre protesterar mot att vargstammen blir allt större.

Hittills har Land Alice Gustafsson inte drabbats av angrepp, men fäboden ligger mellan tre revir och hon är orolig inför framtiden. Hos Susanne Tollman revs 17 får i höstas och Ingela Portström har mött varg på ridturen.
Skriver om sin oro
I skrivelsen till miljöministern beskriver de tre sin oro. Brevet är även skickat till Dalarnas landshövding Maria Norrfalk, Naturvårdsverket och Jordbruksverket.
– Vi hoppas att hon vill svara och vara ärlig i sina svar – vill hon att vi ska fortsätta med vår verksamhet måste förändringar ske. Annars sätter vi plant på våra marker, säger Ingela Portström till Dalarnas Tidningar.
Vill ha svar på sina frågor
I brevet ställer de tre kvinnorna några frågor som de vill ha svar på, bland annat:
• Behöver Sverige ett öppet landskap med betande djur och biologisk mångfald?
• Hur ska vi djurägare kunna arbeta under drägliga förhållanden?
• Hur blir det med Matlandet Sverige om småskalig verksamhet försvinner? 
• Behövs betande djur i Natura 2000-områden?
• Behövs vi?
”Djurägare i hägn på Skansen?”
Susanne Tollman undrar om små djurägare ska sitta i hägn på Skansen för att visas upp för resten av folket, och vargarnas utbredning oroar Land Alice Gustafsson.
– Antalet exploderar och vi frågar oss: var ska det sluta innan någon sätter stopp? Och vad händer med den kunskap som går förlorad om vi gamla fäbodbrukare tvingas sluta, säger Land Alice Gustafsson till Dalarnas Tidningar.