Dödlig älgparasit spridd i hela landet

Älgens hjärnhinnemask är spridd i hela Sverige. Det har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet funnit efter att ha kartlagt parasiten i ett femårigt projekt, skriver Norran.

Under 1980- och 1990-talet noterades hög dödlighet hos älg. Den då okända parasiten hjärnhinnemask upptäcktes.
Med hjälp av jägare har SLU-forskarna analyserat kroppsdelar från 1 137 svenska älgar och funnit att parasiten är spridd i hela landet. Förekomsten är högst i Mellansverige, 56 procent smittade djur, och lägst i södra Sverige, 13 procent smittade djur.
Forskarna tror att klimatförändringen med ökande temperaturer och mer nederbörd kan bidra till spridningen. Forskarna vill nu följa parasitens utveckling i en studie där stickprov tas kontinuerligt.