Foto: Shutterstock Henrik Tågmark är förvånad över domen från förvaltningsrätten i Luleå och kommer att överklaga den.

Domstol stoppar skyddsjakt på hundjagande varg

Förvaltningsrätten säger nej till skyddsjakt på varg som attackerar jakthundar i Värmländska Forshagareviret. ”Jag är förvånad. Den här domen understryker att vi får en ren varguppfödning, vi kommer att överklaga”, säger JRF:s Henrik Tågmark.

Efter en serie vargangrepp mot jakthundar och tamboskap i anslutning till Forshagareviret i Värmland beslutade länsstyrelsen om skyddsjakt på en varg.

Länsstyrelsen skrev bland annat i sitt beslut att det råder ett ”unisont missnöje” i trakten och att myndigheten ”tappat kontrollen över antalet vargar som finns i området”.

Beslutet överklagades

Jaktkritikerna, Nordulv och Svenska Rovdjursföreningen överklagade beslutet och lyckades få det inhiberat, det vill säga stoppat i väntan på en dom från förvaltningsrätten i Luleå.

Nu har domstolen avdömt saken och det blir nej till skyddsjakt.

Henrik Tågmark, vice ordförande och rovdjursansvarig i Jägarnas Riksförbund, JRF, säger att domen kommer att överklagas till kammarrätten i Sundsvall.

”Ren varguppfödning”

– Det är inget större värde att ha det här regelverket med skyddsjakt. Vi måste få till en förändring och jag vet att det pågår en sådan diskussion.

Han tillägger:

– Jag är förvånad. Den här domen understryker att vi får en ren varguppfödning, något som vi tidigare hävdat.

I sin överklagan av länsstyrelsens beslut framför Jaktkritikerna åsikten att det inte har kunnat styrkas att vargarna har orsakat någon skada. Man menar också att det inte finns skäl att jaga med löshund i revirets närhet.

Påstått problem

Nordulv hänvisar till bevarandestatusen och att ”då ingen hund blivit dödad eller allvarligt skadad så kan skadorna inte anses vara stora”.

Rovdjursföreningen tycker att en bättre lösning på ”det påstådda problemet” än skyddsjakt är att ”inte släppa hundar i vargreviret utan i stället hålla dem kopplade vid älgjakt”.

Länsstyrelsen står emellertid fast vid slutsatsen att skyddsjakt behövs och skriver att det är angreppen i sig och inte nödvändigtvis konsekvenserna som ska ha betydelse vid bedömningen.

Sedan skriver länsstyrelsen:

”Om vargarna i ett område anses vara mer benägna att orsaka angrepp på hundar så bedömer länsstyrelsen att ingen annan lämplig lösning än skyddsjakt finns. Att skrämma vargar under pågående angrepp anses inte i längden vara en annan lämplig lösning och skyddsvästar förlänger bara tiden det tar för en varg att bita ihjäl en hund.”

Ger delvis rätt

Men förvaltningsrätten fastslår i sin dom att länsstyrelsen inte har tillräckligt stöd för att det finns en reell risk för att hundar i det aktuella området ska skadas genom vargangrepp.

Samtidigt ger domstolen länsstyrelsen rätt i åsikten att en skyddsjakt inte riskerar ”att försvåra upprätthållandet av vargens gynnsamma bevarandestatus”.

Bådar gott

Henrik Tågmark understryker att han tycker att länsstyrelsens tydliga ställningstagande är positivt och bådar gott för en fortsatt rättsprocess.

– När länsstyrelsen tillstyrker som man gör har vi med de som känner till lokala fakta. Det känns bra att ta med sig, säger han och tillägger:

– Dessutom är vi väldigt försiktiga, ändå förekommer flera vargangrepp i månaden på jakthundar.