Med drönare och en värmekänslig kamera kan fälten sökas av tidigt på morgonen. Många rådjurskid kan räddas från slottermaskinen på det viset.
Foto: Shutterstock Med drönare och en värmekänslig kamera kan fälten sökas av tidigt på morgonen. Många rådjurskid kan räddas från slottermaskinen på det viset.

Drönare räddar rådjurskid

Den tyske jägare Rupprecht Walch har kommit på en lösning för de kid som riskerar att dödas av slåttermaskiner under höbärgningen. Med hjälp av drönare och en värmekänslig kamera kan fältet sökas av innan det slås.

Just nu är det slåttertider i Sverige och hö och ensilage ska bärgas på landets åkrar. Problemet är att många rådjurskid kan dödas av verksamheten, eftersom rådjuren har en tendens att gömma sina kid i högt gräs – som normalt är ett väldigt bra skydd mot rovdjur.

Ny teknik istället för hund

På vissa håll har jägare och andra intresserade hjälpt till med hundar för att söka av fälten före slåttern. Men ny teknik kan erbjuda en alternativ lösning. Rupprecht Walch har utrustad en drönare med en värmekänslig kamera och kan därmed söka av fälten innan gräset slås. På det viset har de räddat 61 rådjurkid på elva dagar, uppger han på sin facebooksida.

Rupprecht har hittills jobbat ideellt och ställt upp med sin utrustning för att rädda rådjurskiden och han hoppas att metoden ska genomslag överallt där det finns jordbruk och rådjur. Han har hittills stått för kostnaderna själv, även om man skulle kunna tycka att jordbrukarna ska ta sin del av ansvaret.

Söker tidigt på morgonen
Avsökningen av fältet görs under några timmar tidigt på morgonen (då det varma rådjurskidet syns bättre mot omgivningen) och direkt efteråt åker bonden ut med slåttermaskinen. Rupprecht hinner på den tiden undersöka 25-30 hektar. När rådjurskiden upptäcks flyttas de till säker mark intill den aktuella åkern. Vid flytten används gummihandskar och det har visat sig fungerat bra. Rågeten reagerar inte för de främmande lukterna och hittills har alla rådjurkid återförenats med geten.