Det finns drygt 60 lodjur i Uppsala län, visar vinterns inventeringsresultat.
Foto: Jamen Percy / Shutterstock.com Det finns drygt 60 lodjur i Uppsala län, visar vinterns inventeringsresultat.

Drygt 60 lodjur i Uppsala län

Länsstyrelsen i Uppsala län är klara med inventeringen av lodjur. Den visar att det finns drygt 60 lodjur i länet, skriver myndigheten.

Inventeringen som gjorts i år bygger till största del av observationer gjorda av allmänheten.
– Vi kan se en minskning av lostammen sedan toppåren 2010 och 2011 men det finns fortfarande gott om lodjur runtom i länet, säger Monica Eriksson, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Uppsala län.

Ingen ideell hjälp
Planen var tidigare att göra en stor områdesinventering, då man systematiskt undersöker förekomsten av lodjur i länet. Där krävs det däremot ideell hjälp och Svenska Jägareförbundet tackade nej till att vara med, skriver länsstyrelsen på sin hemsida.
– Vi fick inte med oss tillräckligt många jägare och andra intresserade, vilket gjorde att områdesinventeringen inte gick att genomföra. Vi kommer att göra ett nytt försök till nästa år. Det är viktigt för att få en mer heltäckande bild av lodjursstammen i länet, säger Lennart Nordvarg, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen i Uppsala län.
Inventeringsresultaten ska nu granskas av Viltskadecenter. Därefter ska Naturvårdsverket fastställa resultatet.