Dyra utrensningar i Djurens rätt

Organisationen Djurens rätt är den största djurskyddsorganisationen i Sverige. Under de senaste åren har personalpolicyn hårdnat och de anställda får bland annat inte äta animaliska produkter.
Många har därför slutat, och en del har till och med köpts ut, rapporterar tidningen Land Lantbruk.

Djurens rätt har i dag över 30 000 medlemmar och har funnits sedan 1882, då det hette Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök. Ett av organisationens fokus är ”djurvänlig konsument”, vilket innebär att organisationen anser att man ska vara vegan och inte använda livsmedelsprodukter som har animaliskt ursprung.
Detta har fått mellan femton och tjugo anställda att sluta under de senaste åren, eftersom ledningen enligt vittnesmål inte tolererar att personalen exempelvis använder mjölk i kaffet eller äter mjölkchoklad.

Personal har köpts ut
Dessutom har flertalet anställda köpts ut, vilket har kostat organisationen mellan en halv och en miljon kronor.
En av dem är Jonas Nilsson, som mellan åren 2008 och 2011 var chefredaktör för organisationens tidning Djurens Rätt. Han anser att ledningen för organisationen gått för långt.
– De flesta är medlemmar för att de vill djuren väl och majoriteten är vare sig vegetarianer eller veganer. Personligen tycker jag att veganism är eftersträvansvärt och det är inte fel att ledningen har åsikter utan felet är att det inte går att framföra vad man vill. Den som har en avvikande mening stoppas. En liten maktfullkomlig grupp har tagit över, säger Jonas Nilsson till Land Lantbruk.

”Bra tid för veganism”
Camilla Björkbom är ordförande för Djurens Rätt sedan 2010 och tycker att organisationen beskrivs felaktigt. Hon menar att man lägger fokus även på organisationens tre andra fokusmål – Dess fyra fokusområden är djurförsök, djur i livsmedelsindustrin och pälsproduktion och inte bara på målet ”djurvänlig konsument”.
– Just nu känns det som om det är en bra tid att jobba för veganism och jag upplever inte att medlemmarna är kritiska mot det. Att vi som idéburen organisation letar efter personer som delar vår värdegrund när vi rekryterar medarbetare är väl ganska naturligt, säger Camilla Björkbom till Land Lantbruk.