Dyrare ripjakt för länsbor?

Att alla jägare inom EES-området ska ha samma villkor innebär att länsbor kan få en chockhöjning av jaktkortet. Att jaga småvilt i fjälltrakterna kan kosta 250 kronor per dygn i stället för 800 kronor per år. Det är Kommerskollegium som varnar länsstyrelsen i Norrbotten för att årstillståndet diskriminerar jägare från EU.

Att bara låta jägare från det egna länet köpa ett årstillstånd till småviltjakten i fjällen kan strida mot EU-fördraget.

Det är bland andra flera turistföretagare som klagat på att endast länsbor får köpa årskort.

Det kan nu innebära att årstillstånden försvinner helt.

Enligt länsstyrelsens Jan-Olov Westerberg finns det tre alternativ. Slopa årstillståndet helt, erbjuda alla att köpa eller fortsätta som tidigare.

Om det sista alternativet väljs finns risk att Sverige får stå till svars inför EU:s jurister.

Jan-Olov Westerberg befarar att nätfisket och älgjakten kan gå samma öde till mötes som ripjakten i de tre nordligaste länen.

– Sverige är chanslöst om vi inte tar strid. Vi har varit tydliga i brevet till regeringen. Vi är emot att kommersialisera något som vi tillsammans, säger han till Norrländska Socialdemokraten.

Står fast om årskorten

Länsstyrelserna i fjällänen har därefter funderat på Kommerskollegiums yttrande och bestämt att det även i fortsättningen endast ska vara invånare i fjällkommunerna som får lösa årstillståndet.

Jan Olov Westerberg, chef för miljöavdelningen på länsstyrelsen i Norrbotten, anser att de som bor vid fjällen ska ha särskilda möjligheter att nyttja de naturresurser som finns i området.

– Det finns regionalpolitiska, sociala och kulturhistoriska skäl för detta, säger han till Norrländska Socialdemokraten.

En annan möjlighet är att införa ett länsjakttillstånd. Men nu ligger bollen hos jordbruksverket och regeringen.