FOTO: SHUTTERSTOCK/GIEDRIIUS Lantbrukaren i Överhogdal är nöjd med hjälpen han fått från "driftiga" jägare. Efter en lyckad nattjakt försvann kronviltet och problemen med nedtrampade stängsel och norpat foder upphörde.

Effektiv nattjakt på kronvilt i Överhogdal

Tillstånd att nattjaga kronvilt i Härjedalen blev en fullträff för en drabbad lantbrukare. Redan efter ett par dagar har flocken dragit vidare till skogs.

Det var för ett par veckor sedan som lantbrukaren Oskar Hansson i Överhogdal, Härjedalen, ansökte om skyddsjakt på 50 kronvilt som orsakat stor skada genom att äta upp foderbalar och trampa ner stängsel.

Avslog ansökan

Länsstyrelsen i Jämtlands län avslog ansökan med hänvisning till att det fortfarande är ordinarie jakttid och finns djur kvar på tilldelningen.

Däremot öppnade myndigheten för jakt nattetid, rapporterade SVT Jämtland. Eftersom kronviltet enbart rör sig på platsen nattetid bestämde man sig för att bevilja tillstånd för jakt under dygnets mörka timmar.

Lokala jägare

Oskar Hansson kontaktade lokala jägare och fick omedelbar hjälp, någon skyddsjakt tycker han inte längre att han är i behov av.

– Nu har vi fått två driftiga jägare som hjälper oss och vi märker en stor skillnad redan nu, så det är perfekt. Nu har de nog stuckit vidare till skogen och där får de gärna leva och frodas, bara inte i våra kohagar, säger han till P4 Jämtland.