Efterlyser nytt förslag om viltutfodring

Företrädare för allianspartierna förklarar varför de röstade emot regeringens förslag om förbud mot utfodring av vilt. I en debattartikel i Land Lantbruk efterlyser de att regeringen omarbetar förslaget och föreslår tydliga regler som inte kan feltolkas.

Allianspolitikerna skriver i sin debattartikel i Land Lantbruk & Skogsland:
”Både lantbrukare och landsbygdsbor har på flera områden själva upplevt hur lagstiftning kan slå fel när lagstiftarna inte är tydliga med vilka ramar som gäller. Den orimliga och felaktiga utfodring som sker på olika platser i landet ska inte få fortsätta.
Men att som i regeringens fall ge ett carte blanche till ansvarig myndighet att skriva föreskrifter och förlita sig på en klok tjänstemans tolkning av lagstiftningen anser vi är orimligt.
Vi vill inte se ett generellt förbud, men däremot möjlighet att förbjuda utfodring inom ett visst område och under en tidsbestämd period”, skriver Kristina Yngwe (C), Jonas Jacobsson Gjörtler (M), Lars Tysklind (L) och Lars-Axel Nordell (KD).
Läs hela debattartikeln här