Foto: Privat För Mikael Joelsson uppstod trassel då han ville utnyttja sin rätt till a-kassa och inte kunde ange hur många eftersök han skulle åka på i framtiden.

Eftersöksjägare nekades a-kassa i tre månader

Mikael Joelsson blev arbetslös men nekades pengar från Unionens a-kassa. Orsak: Han är jägare och utför trafikeftersök på sin fritid.

Då Jakt & Jägare når Mikael Joelsson har det mesta rett ut sig. Unionens a-kassa har godkänt att han utför eftersök på sin fritid, snart kommer han att gå i pension och bara arbeta timmar ”för att inte bli galen” och få tillfälle att jaga när andan faller på.

Blivit uppsagd

Men i början av året var det mera problematiskt. Mikael hade blivit uppsagd från sitt jobb på grund av arbetsbrist. Då han vände sig till Unionens a-kassa som han hade betalat till blev ingenting som förväntat då han började fylla i den aktuella blanketten.

Dels ville a-kassan att han skulle ange sina bisysslor i förväg, dels krävdes arbetsgivarintyg från de arbetsgivare som gick att koppla till bisysslorna.

– Jag har ju ingen aning om hur många viltolyckor som kommer att ske och hur många jag ska åka på, säger han.

Förstod inte

Det var som om man på kassan inte kunde förstå att personen som utför eftersök inte är anställd av polisen och att något arbetsgivarintyg inte kan utfärdas. Mikael Joelsson kände att han inte kunde ange några uppskattade kommande arbetade timmar till antal. Längst ner på sidan var han ju tvungen att bekräfta att alla uppgifter var sanningsenliga – något som han inte ville på grund av risken för osant intygande.

Han beskriver hur han gjorde sitt bästa för att göra rätt, men blev straffad för det på grund av ett systemfel. Eftersöken som han tidigare betraktat som en behjärtansvärd uppgift kändes betungande och Mikael var osäker på om han ville fortsätta med dem.

Kom klartecken

Men efter tre månader kom klartecknet. Mikael Joelsson fick besked om att eftersök inte utgjorde något hinder för honom att söka jobb och därmed kunde han få ersättning från a-kassan.

Märkligt nog konstaterade Unionens a-kassa att hela processen hade varit onödig eftersom eftersök av vilt ändå inte är arbete i lagens mening:

I beslutet skriver man:

”Ditt arbete jämställs inte med förvärvsarbete och därför kan det inte användas för att uppfylla ett arbetsvillkor”.

En lättnad

För Mikael Joelssons del var beskedet en lättnad, även om det i praktiken inte kommer att få så stor betydelse. Han har stuga i Gäddede i Jämtland och tillbringar sin tid där, i hemmet i Stockholmstrakten eller på Gotland.

– Jag fyller 66 och går i pension, tydligen är jag för gammal för a-kassa. Nu ser jag fram mot eftersöken som jag brinner för, älgjakt i norr och hundträning. Det är fint där uppe även om det är en del jobb med stugorna.