Ek: ”Lättare få skyddsjakt”

Ett förslag från regeringen väntas innan jul, som kan göra det enklare att få ansökan om skyddsjakt på varg beviljad. Det handlar om vargar med riskbeteenden, enligt miljöminister Lena Ek (c).

Miljöminister Lena Ek (c) har varit på möten i Värmland och Dalarna och pratat med jägare, politiker och andra. Mötena är ett led i beslutsfattandet som ska tas framöver. Till sommaren ska en förvaltningsplan tas fram för de svenska rovdjuren.

– Vi har satt högsta fart på utredningen, säger Lena Ek till Dalarnas Tidningar.
Ser över skyddsjaktsfrågan
Innan dess kommer beslut i mer akuta frågor att tas, bland annat kring skyddsjakt på varg som har riskbeteenden.
– Vi bereder den frågan just nu och tittar på hur vi kan hantera den, säger Lena Ek till Dalarnas Tidningar.
Förutom att ha plockat bort maxtaket för den svenska vargstammen och ställt in vinterns vargjakt för att blidka EU, så har man även tittat på hur andra europeiska länder har löst frågan.
– Det finns exempel på att man kan både ha licensjakt och skyddsjakt, förklarar Lena Ek för Dalarnas Tidningar.