I de län där det alls fälldes säl gick det sämst i Västernorrland, där 2 av de 14 tilldelade sälarna sköts. I Södermanland och Östergötland sköts inte en enda säl, trots att länen hade en tilldelning på tio respektive 15.
I de län där det alls fälldes säl gick det sämst i Västernorrland, där 2 av de 14 tilldelade sälarna sköts. I Södermanland och Östergötland sköts inte en enda säl, trots att länen hade en tilldelning på tio respektive 15.

Endast 82 av 172 fälldes

Även 2005 var säljakten dålig i Västernorrland. Av de 14 tilldelade sälarna sköts bara två vid Draghällan. Men i norra Hälsingland har en jägargrupp varit flitiga.
Under 2005 gav Naturvårdsverket en tilldelning på 172 sälar i skyddsjakten längs kusten, från Östergötland upp till Norrbotten. Endast 82 sälar har skjutits, 35 av dem i Norrbotten.

– Det beror på att säljakten är så mycket lättare att bedriva i Norrbotten, förklarar Anders Eriksson, från Stocka i norra Hälsingland för Sundsvalls Tidning.

Anders Eriksson har själv skjutit fyra sälar i trakten kring Stocka. De flesta av de 19 skjutna i Gävleborg har han också varit delaktig i.

Anders Eriksson berättar att jämfört med 2004 tog det längre tid för sälarna att komma söderut.

Enligt honom är det en av orsaken till att avskjutningen gick sämre än 2004. Han påpekar också att det är för få som jagar säl.

Kostsamt att anlita dykare

Säljakten är kostsam. Man kan ta vara på köttet och göra en del fetter och oljor i mindre grad. Men sälarna måste bärgas när de skjutits och det blir dyrt eftersom dykare måste anlitas.

Resultatet av avskjutningen för 2005:

Norrbotten: 35 skjutna (36 tilldelade).

Västerbotten: 13 (18).

Västernorrland: 2 (14).

Gävleborg: 19 (36).

Uppsala: 10 (20).

Stockholm: (3) 23.

Södermanland: 0 (10).

Östergötland: 0 (15).