Jägaren Eskil Erlandsson blir landsbygdsminister och jordbruksdepartementet förvandlas till landsbygdsdepartementet.
Jägaren Eskil Erlandsson blir landsbygdsminister och jordbruksdepartementet förvandlas till landsbygdsdepartementet.

Erlandsson blir landsbygdsminister

Fredrik Reinfeldt har presenterat den nya regeringen. Det blir inga nya ministrar för frågor som rör jakt- och rovdjursfrågor. Centerpartiets Andreas Carlgren sitter kvar som miljöminister.
Centerns Eskil Erlandsson, som varit jordbruksminister, får ett nytt departement, landsbygdsdepartementet.

Det innebär att jordbruksdepartementet byter namn till landsbygdsdepartementet och att Eskil Erlandsson istället blir landsbygdsminister.
I sin regeringsförklaring framhöll Fredrik Reinfeldt landsbygdens och de gröna näringarnas betydelse för Sverige.
– Alla delar av Sverige ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina styrkor och förutsättningar. Att låta hela Sverige växa handlar om att bejaka förutsättningarna för boende, arbete och företagande i hela landet. De gröna näringarna är betydelsefulla. Fortsatta satsningar sker på Matlandet Sverige, förklarade Fredrik Reinfeldt.