Foto: Mostphotos EU-byråkratins kvarnar mal sakta. Åtta månader tog det att få ut allmänna handlingar, inte ett par veckor som förväntat.

EU-byråkratin kritiseras av justitieombudsman

Åtta månader i stället för ett par veckor tog det innan FACE fick återkoppling under en remissrunda om blyförbud. ”Nu kommer en väldigt tydlig erinran från parlamentets justitieombudsman, vilket är bra”, säger FACE-ordföranden Torbjörn Larsson.

Torbjörn Larsson är i full färd med att riva resterna av Swedish Game Fair på Skokloster när Jakt & Jägare når honom.

Som mässgeneral är han påtagligt nöjd med att ha kommit i gång igen efter pandemin. Men som ordförande för den europeiska jägarorganisationen FACE är han irriterad och oroad över en utveckling som marginaliserar jägarna.

”Man lyssnar inte”

– Vi har vargfrågan, man lyssnar inte på jägarna. Och nu senast den allvarliga kritik som parlamentets justitieombudsman för fram.

Bakgrunden är EU-kommissionens strävan att införa ett totalt blyförbud. I samband med detta inkommer olika myndigheter med skrivelser och synpunkter. Ett exempel är den europeiska motsvarigheten, EFSA, till det svenska livsmedelsverket som besvarade frågor om bly i livsmedel.

Då FACE ville ta del av uppgifterna möttes de av en byråkratisk vägg och en process som drog ut på tiden.

– Det handlar om offentliga handlingar som ska lämnas ut skyndsamt, senast efter ett par veckor. Vi fick vänta i åtta månader.

Andra gången

Ombudsmannen ger nu FACE rätt i kritiken och enligt Torbjörn Larsson är det andra gången på kort tid som detta händer. I båda fallen har det gällt blyfrågan.

– Förra gången var det kommissionen som fick en erinran. Det är mycket positivt att ombudsmannen är så tydlig i de här fallen, säger Torbjörn Larsson.