Foto: Jordbruksverket Experterna från EU besöker provtagnings- och förbränningsanläggningen i Fagersta, där de guidas av personal från den operativa ledningscentralen, SVA och Jordbruksverket.

EU-experter gav andra perspektiv på svinpestbekämpningen

Det har varit ett väldigt lyckat besök, sammanfattar statsepizootolog Karl Ståhl, efter att de tre experterna på bekämpning av afrikansk svinpest nu har åkt tillbaka till Belgien, Italien och Litauen.

Experterna från EU har varit i Fagersta sedan i onsdags för att bistå de svenska myndigheterna, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt.

Efter att ha bekantat sig med området och det arbete som har gjorts hittills har svinpestexperterna i dag presenterat sina slutsatser och en del rekommendationer om hur de tycker att Sverige bör gå vidare.

– De gör samma bedömning som vi, att vi har en bra möjlighet att bekämpa och så småningom utrota smittan, beskriver statsepizootolog Karl Ståhl.

Agera ganska snabbt

Han berättar också:

– De säger samtidigt att vi måste göra det ganska så snabbt. Det är viktigt att komma så långt som möjligt innan nästa vår, när en ny omgång kultingar föds.

Innan dess måste myndigheterna noggrant kartlägga smittans utbredning och stängsla in kärnområdet, för att begränsa hur infekterade vildsvin rör sig.

De har, med hjälp av jägare, redan kommit en bit på väg. Och i går beslutade Jordbruksverket att stängsla in en tiondel av den smittade zonen.

– Experterna tycker att det vore bra om vi kan få till ett sådant stängsel inom de närmsta två–tre månader. Så det är ambitionen, säger Karl Ståhl.

Andra perspektiv

När stängslet är på plats ska man med jakt försöka minska vildsvinsstammens storlek utanför det stängslade området. Inne i området kommer viruset att minska antalet vildsvin.

– Det var inga saker som EU-experterna sa som var helt nya för oss. De bidrog med andra perspektiv, lite vad gäller tajming och så vidare. Men alla delarna i bekämpningen har vi planerat sedan många år tillbaka. Vi vet ju hur andra länder har gjort, säger Karl Ståhl.