Misstänkta varghybrider skjutna på den finska sidan av ryska gränsen. Nu föreslås
åtgärder för att stoppa varghybrider i EU.

" > Misstänkta varghybrider skjutna på den finska sidan av ryska gränsen. Nu föreslås åtgärder för att stoppa varghybrider i EU.

Misstänkta varghybrider skjutna på den finska sidan av ryska gränsen. Nu föreslås
åtgärder för att stoppa varghybrider i EU.

EU-plan för varghybrider

Den holländske professorn Arie Trouwborst har skrivit en rapport och förslag till Bernkonventionen kring hur EU ska hantera problemet med hybridisering mellan vilda vargar och tamhundar. Varghybrider bör ges samma rättsliga skydd som vilda vargar, enligt förslaget. Därefter ska hybriderna kunna skjutas av ”experter”.

Syftet med rapporten är enligt professor Arie Trouwborst att bidra till en lösning att det uppstår hybrider mellan vilda vargar och tamhundar.
Problemet är spritt över hela Europa. Studier från Italien, Portugal och Spanien visar på gener från hund i fem procent av alla DNA-prover som tagits från vilda vargar.
I rapporten föreslås förebyggande åtgärder, som förbud mot innehav av hybrider som sällskapsdjur.

Vildhundar ska skjutas
Dessutom bör hundar som stryker omkring fritt skjutas.
Professorn föreslår att hybrider ska identifieras inom vilda vargflockar och avlivas.
För att de hybrider som föds i det vilda inte ska blir föremål för jakt utom kontroll föreslås att de ska få samma rättsliga status som vilda vargar.
Vilda hybrider ska skjutas bort av särskilda jägare, som tränats och utsetts för uppgiften.

Vill du läsa rapporten i dess helhet? Klicka här!