EU-regler om säljakt kan slå fel

Naturvårdsverket varnar för att EU-kommissionens förslag till hur sälar ska skyddas mot oetisk jakt kan slå fel. Det föreslagna förbudet mot handel med sälprodukter kan bli dyrt och krångligt för svensk skyddsjakt på säl, som redan uppfyller kraven på etisk jakt. Dessutom kan en viktig källa till information om miljögifter i haven förloras, befarar Naturvårdsverket. 

EU-kommissionen vill stoppa jakt på sälar utanför Sverige, som innebär att sälkutar klubbas ihjäl. Klubbningen ska stoppas genom att reglera handeln med sälprodukter, en metod som redan tillämpas för utrotningshotade djur och växter. Förslaget innebär krav på märkning och certifiering av sälprodukter som späck, kött och skinn.
 
Svensk säljakt klarar etiska krav

Den svenska skyddsjakten på gråsäl och knubbsäl klarar de etiska kraven. Sverige har regler för jakten och kräver att fällda sälar ska tas om hand, bland annat för att minska risken för skadskjutningar. Jägarna ska ta prover på säl och skicka in till Naturhistoriska riksmuseet. De proverna är viktiga för miljöövervakningen av miljögifter.
 
”För krångliga regler”
– Vi befarar att EU:s föreslagna regler blir såväl byråkratiska och krångliga som dyra. Det kommer att motverka sitt syfte. Säljägarna kan låta bli att bärga sälarna för att slippa kostnader för märkning och kontroll, säger Susanna Löfgren, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.
  – Den mesta skyddsjakten sker i liten skala, en säljägare skjuter en eller två sälar per år. De föreslagna reglerna innebär mycket extra jobb och kostnad för säljägarna, kommenterar Per Risberg, handläggare på Viltförvaltningsenheten.
 
Liten lokal marknad
Handeln med sälprodukter omfattar bara få delar av en säl. Det finns en liten lokal marknad för kött och späck. Skinnhanteringen är mycket omständlig och det finns ingen lönsamhet i en skinnhandel baserad på antalet sälar som får skjutas i svensk skyddsjakt.
  – De föreslagna reglerna kan motverka strävan att se sälen som en resurs och inte bara som ett skadedjur. För att upprätthålla en etiskt acceptabel nivå på skyddsjakten är det grundläggande att jägarna inte ser på sälen enbart som ett skadedjur, säger Susanna Löfgren.