EU satsar mer på att bevara karismatiska och populära arter som varg och björn än på att rädda allvarligt hotade arter, visar en ny studie.
Foto: Shutterstock EU satsar mer på att bevara karismatiska och populära arter som varg och björn än på att rädda allvarligt hotade arter, visar en ny studie.

EU satsar mest på varg och björn

Hur mycket pengar som EU satsar på att bevara olika djurarter är inte kopplat till vilka arter som behöver det mest. Det visar en ny studie, där forskarna har granskat projekt som fokuserar på djur i EU:s LIFE-program.

EU:s LIFE-program

LIFE-programmet är EU:s finansieringsinstrument för miljö- och klimatpolitik. Det har drivits sedan 1992 och hade fram till i våras medfinansierat mer än 4 500 projekt i hela EU och i tredjeländer. Ett av prioriteringsområdena inom LIFE är natur och biologisk mångfald.

Fakta: EU-kommissionen

– Varg och brunbjörn är inte hotade egentligen, men det är dessa två arter som det satsas mest på. Många andra arter som är allvarligt hotade enligt den internationella IUCN-listan får inte en enda euro, säger Ronaldo Sousa till Vetenskapsradion.
Han är professor i ekologi vid Minho-universitetet i Portugal och en av forskarna bakom studien.

Åren 1992 till 2018
Den visar att EU har investerat sex gånger mer i ryggradsdjur än i ryggradslösa djur mellan 1992 och 2018, och att hela 75 procent av pengarna har gått till projekt för att bevara däggdjur och fåglar.
Ett exempel på det är det nu pågående sexåriga VargLIFE-projektet i Finland, vars syften bland annat är att öka acceptansen för varg och minska den illegala vargjakten. EU, den finska regeringen, myndigheter och organisationer satsar tillsammans närmare 60 miljoner svenska kronor i VargLIFE.

Satsar på populära arter
Forskarna menar att EU:s LIFE-satsningar för att bevara olika djurarter främst går att förklara med hur karismatiska och populära arterna är, i stället för att arterna hotas av utrotning.
De senaste årens stora larm om dramatiska minskningar i antalet pollinerande insekter har till exempel inte slagit igenom i bevarandesatsningarna.
– När nu EU drar upp riktlinjerna för bevarandearbete de kommande tio åren hoppas vi på mer objektiva urvalskriterier, säger Ronaldo Sousa till Vetenskapsradion.